Geld terug garantie gedurende 30 dagen
Snelle bezorging vanuit een Duits magazijn
Kies uit meer dan 170.000 producten
Betaling vooraf
Paypal
Visa
Mastercard
Amazon Payments
Klarna

Gegevensbescherming

Verantwoordelijke instantie voor de verwerking van data is:
MOTEA GmbH
Oststraße 36
51674 Wiehl
DUITSLANDDe instantie die verantwoordelijk is voor de gegevensverwerking:


Verklaring gegevensbescherming

Bedankt voor uw interesse in onze online shop. De bescherming van uw privacy is zeer belangrijk voor ons. Hieronder informeren wij u uitgebreid over de verwerking van uw gegevens.


1. toegang tot gegevens en hosting

U kunt onze website bezoeken zonder persoonlijke informatie te verstrekken. Telkens wanneer een website wordt opgevraagd, slaat de webserver slechts automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, dat bijvoorbeeld de naam van het opgevraagde bestand, uw IP-adres, datum en tijd van de oproep, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de verzoekende aanbieder (toegangsgegevens) bevat en de oproep documenteert.

Deze toegangsgegevens worden uitsluitend geëvalueerd om een probleemloze werking van de site te garanderen en onze dienstverlening te verbeteren. Overeenkomstig artikel 6, lid 1, eerste zin, van het DSGVO dient dit om onze legitieme belangen te vrijwaren bij een correcte presentatie van ons aanbod, dat overheerst in het kader van een belangenafweging. Alle toegangsgegevens worden uiterlijk zeven dagen na het einde van uw bezoek aan de site verwijderd.

Hostingdiensten voor derden
Als onderdeel van de verwerking namens ons, een derde partij provider biedt ons hosting en website presentatie diensten. Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen door een correcte presentatie van ons aanbod, dat overheerst in het kader van een belangenafweging. Alle gegevens die verzameld worden in het kader van het gebruik van deze website of in de daarvoor bestemde formulieren in de onlineshop, zoals hieronder beschreven, worden op haar servers verwerkt. Verwerking op andere servers vindt alleen plaats in het hier beschreven kader.

Deze dienstverlener is gevestigd in een land van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte.


2. de verzameling en het gebruik van gegevens voor de verwerking van contracten en bij de opening van een klantenrekening

Wij verzamelen persoonsgegevens wanneer u deze vrijwillig aan ons verstrekt in verband met uw bestelling, wanneer u contact met ons opneemt (bijv. via contactformulier of e-mail) of wanneer u een klantenaccount opent. Verplichte velden zijn als zodanig gemarkeerd, aangezien we in deze gevallen de gegevens nodig hebben voor de contractverwerking, of voor de verwerking van uw contact of het openen van de klantrekening, en u de bestelling en/of de opening van de rekening niet kunt invullen of de contactpersoon niet kunt sturen zonder hun gegevens. Welke gegevens worden verzameld, kunt u aflezen aan de hand van de verschillende invoerformulieren. Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens conform art. 6 lid 1 S. 1 lit. b DSGVO voor de contractverwerking en verwerking van uw aanvragen. Na volledige verwerking van het contract of verwijdering van uw klantaccount worden uw gegevens voor verdere verwerking beperkt en na afloop van de fiscale en handelsrechtelijke opslagtermijnen gewist, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden om gegevens verder te gebruiken, hetgeen wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren. Het wissen van uw klantaccount is te allen tijde mogelijk en kan ofwel plaatsvinden via een bericht aan de hieronder beschreven contactmogelijkheid of via een daarvoor bestemde functie in het klantaccount.


3. gegevensoverdracht

Om de overeenkomst conform art. 6 lid 1 S. 1 lit. b DSGVO uit te voeren, geven wij uw gegevens door aan de rederij die met de levering is belast, voor zover dit voor de levering van bestelde goederen noodzakelijk is. Afhankelijk van de betaaldienstverlener die u in het bestelproces kiest, geven wij de voor de verwerking van betalingen verzamelde betalingsgegevens door aan de kredietinstelling die met de betaling is belast en, indien van toepassing, aan de door ons ingeschakelde betaaldienstverleners of aan de geselecteerde betaaldienst. In sommige gevallen verzamelen de geselecteerde betalingsdienstaanbieders deze gegevens ook zelf als u daar een rekening aanmaakt. In dat geval moet u zich tijdens het bestelproces met uw toegangsgegevens bij de betalingsdienstaanbieder aanmelden. In dit verband is de gegevensbeschermingsverklaring van de respectieve betalingsdienstaanbieder van toepassing.

Wij maken gebruik van een verlener van scheepvaartdiensten die is gevestigd in een land buiten de Europese Unie. De overdracht van persoonsgegevens aan dit bedrijf vindt alleen plaats in het kader van de noodzaak om de overeenkomst na te komen.


4. e-mail nieuwsbrief en postreclame

E-mailreclame met aanmelding voor de nieuwsbrief
Indien u zich voor onze nieuwsbrief registreert, gebruiken wij de daarvoor benodigde of afzonderlijk door u verstrekte gegevens om u conform art. 6 lid 1 S. 1 lit. a DSGVO regelmatig onze e-mailnieuwsbrief op basis van uw toestemming te sturen.

U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactoptie of via een link die hiervoor in de nieuwsbrief is opgenomen. Na uitschrijving wissen wij uw e-mailadres, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of behouden wij ons het recht voor om gegevens verder te gebruiken, wat wettelijk is toegestaan en waarover wij u informeren in deze verklaring.

E-mailreclame zonder registratie voor de nieuwsbrief en uw recht van bezwaar
Indien wij uw e-mailadres in verband met de verkoop van een product of dienst ontvangen en u hiertegen geen bezwaar heeft gemaakt, behouden wij ons het recht voor om u op grond van artikel 7 lid 3 UWG regelmatig aanbiedingen voor soortgelijke producten, zoals reeds aangeschafte producten, uit ons assortiment per e-mail te sturen. Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen in een reclamebenadering naar onze klanten, die zwaarder wegen dan onze belangen.
U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van uw e-mailadres door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactmogelijkheid of via een link die hiervoor in de reclame-e-e-mail is opgenomen, zonder andere kosten dan de verzendkosten volgens de basistarieven.

De nieuwsbrief wordt in het kader van een verwerking namens ons verzonden door een dienstverlener aan wie wij uw e-mailadres voor dit doel doorgeven.

Deze dienstverlener is gevestigd in een land van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte.

Postreclame en uw recht van bezwaar
Bovendien behouden wij ons het recht voor om uw voor- en achternaam en uw postadres te gebruiken voor onze eigen reclamedoeleinden, bijv. om interessante aanbiedingen en informatie over onze producten per post te versturen. Dit dient ter bescherming van onze gerechtvaardigde belangen in een reclamebenadering naar onze klanten toe in overeenstemming met artikel 6 lid 1 zin 1 letter f DSGVO, dat in het kader van een belangenafweging overheerst.

De reclame-mailings worden namens ons verwerkt door een serviceprovider aan wie wij uw gegevens doorgeven.
U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag en het gebruik van uw gegevens voor deze doeleinden door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactoptie.


5. integratie van de vertrouwenszaak Trustbadge

Het Trusted Shops Trustbadge is op deze website opgenomen om ons Trusted Shops keurmerk en de verzamelde beoordelingen weer te geven en om Trusted Shops producten na een bestelling aan te bieden aan kopers.

Dit dient ter vrijwaring van onze legitieme belangen bij een optimale marketing van ons aanbod in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder S. 1 lit. f DSGVO, dat in de context van belangenafweging overheerst. Het Trustbadge en de bijbehorende diensten zijn een aanbod van Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Keulen.
Bij het oproepen van de vertrouwensbadge slaat de webserver automatisch een zogenaamd server-logbestand op, dat bijv. uw IP-adres, datum en tijd van het gesprek, het overgedragen datavolume en de aanvragende aanbieder (toegangsgegevens) bevat en het gesprek documenteert. Deze toegangsgegevens worden niet geëvalueerd en worden uiterlijk zeven dagen na het einde van uw paginabezoek automatisch overschreven.
Verdere persoonlijke gegevens worden alleen aan Trusted Shops doorgegeven als u hiermee heeft ingestemd, als u besluit Trusted Shops producten te gebruiken nadat u een bestelling heeft gedaan of als u zich al voor gebruik hebt geregistreerd. In dat geval is de contractuele overeenkomst tussen u en Trusted Shops van toepassing.


6 Cookies en webanalyse

Om een bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, om geschikte producten weer te geven of voor marktonderzoeksdoeleinden, gebruiken wij op diverse pagina's zogenaamde cookies. Dit dient ter vrijwaring van ons rechtmatig belang bij een optimale presentatie van ons aanbod in overeenstemming met artikel 6 lid 1 zin 1 letter f DSGVO, dat in de context van belangenafweging overheerst. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch worden opgeslagen op uw eindapparaat. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden na het einde van de browsersessie gewist, d.w.z. na het sluiten van uw browser (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw terminal staan en stellen ons in staat uw browser bij een volgend bezoek te herkennen (permanente cookies). De duur van de opslag ziet u in het overzicht in de cookie-instellingen van uw webbrowser. U kunt uw browser zo instellen dat u op de hoogte bent van de instelling van cookies en individueel kunt beslissen of u cookies accepteert of dat u cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen niet accepteert. Elke browser is anders in de manier waarop hij de cookie-instellingen beheert. Dit wordt beschreven in het help-menu van elke browser, waarin wordt uitgelegd hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. Deze vindt u voor de betreffende browsers onder de volgende links:
Internet Explorer™
<lettertype kleur="#ffffff00">https://support.apple.com/kb/ph21411?locale presenteert
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&hlrm=en&answer=95647.
Firefox™ https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Opera™: http://help.opera.com/Windows/10.20/de/cookies.html

Indien cookies niet worden geaccepteerd, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

Deze website maakt ook gebruik van de zogenaamde DoubleClick cookie in het kader van de Google Analytics-toepassing (zie hieronder), waarmee uw browser wordt herkend wanneer u andere websites bezoekt. Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen in een optimale marketing van onze website in overeenstemming met art. 6 lid 1 S. 1 lit. f DSGVO. De door het cookie automatisch gegenereerde informatie over uw bezoek aan deze website wordt overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. Het IP-adres wordt verkleind door de IP-anonimisering op deze website te activeren voordat het wordt verzonden binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar verkort. Het anonieme IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd.

Google gebruikt deze informatie om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere aan het website-gebruik gerelateerde diensten aan te bieden. Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen in een optimale marketing van onze website. Google zal deze informatie eventueel aan derden verschaffen, voor zover de wet dit vereist of voor zover derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Na beëindiging van het gebruik van Google DoubleClick door ons worden de in dit kader verzamelde gegevens verwijderd.
Google Double Click is een dienst van Google LLC. (www.google.de).
Google LLC heeft haar hoofdkantoor in de VS en is gecertificeerd onder het EU-VS Privacy Shield. Een actueel certificaat kunt u hier bekijken. Als gevolg van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft de Europese Commissie een adequaat niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die onder het privacyscherm zijn gecertificeerd.

U kunt de DoubleClick-cookie uitschakelen via deze link. U kunt ook contact opnemen met de Digital Advertising Alliance om te weten te komen hoe u cookies instelt en om de relevante instellingen in te stellen. Tot slot kunt u uw browser zo instellen dat u op de hoogte bent van het instellen van cookies en individueel beslist of u deze accepteert of dat u in bepaalde gevallen of in het algemeen het accepteren van cookies uitsluit. Indien cookies niet worden geaccepteerd, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

Gebruik van Google (Universal) Analytics voor webanalyse
Voor website-analyse maakt deze website gebruik van Google (Universal) Analytics, een webanalysedienst van Google LLC (www.google.de). Dit dient ter vrijwaring van ons rechtmatig belang bij een optimale presentatie van ons aanbod in overeenstemming met artikel 6 lid 1 zin 1 letter f DSGVO, dat in de context van belangenafweging overheerst. Google (Universal) Analytics maakt gebruik van methoden waarmee uw gebruik van de website, zoals cookies, kan worden geanalyseerd. De automatisch verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Door het activeren van de IP-anonimisering op deze website wordt het IP-adres verkleind voordat het wordt verzonden binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar verkort. Het anonieme IP-adres dat in het kader van Google Analytics door uw browser wordt verzonden, wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd. Na beëindiging van het gebruik van Google Analytics door ons worden de in dit kader verzamelde gegevens verwijderd.

Google LLC heeft haar hoofdkantoor in de VS en is gecertificeerd onder het EU-VS Privacy Shield. Een actueel certificaat kunt u hier bekijken. Als gevolg van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft de Europese Commissie een adequaat niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die onder het privacyscherm zijn gecertificeerd.

U kunt voorkomen dat Google de door het cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) verzamelt en deze gegevens door Google verwerkt door de browser-plug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is onder de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Als alternatief voor de browser plugin kunt u op deze link klikken om te voorkomen dat Google Analytics in de toekomst gegevens op deze website verzamelt. Een opt-out-cookie wordt opgeslagen op uw mobiele apparaat. Als u uw cookies verwijdert, moet u opnieuw op de link klikken.


7. reclame via marketingnetwerken

Google AdWords Remarketing
Wij gebruiken Google Adwords om deze website te adverteren in Google-zoekresultaten en op websites van derden. Daartoe wordt bij uw bezoek aan onze website de zogenaamde remarketingcookie van Google ingesteld, die automatisch rentegebaseerde reclame mogelijk maakt door middel van een pseudonieme cookie-ID en op basis van de pagina's die u hebt bezocht. Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen in een optimale marketing van onze website in overeenstemming met art. 6 lid 1 S. 1 lit. f DSGVO. Na beëindiging van het gebruik van Google AdWords Remarketing door ons worden de in dit kader verzamelde gegevens verwijderd.

Extra verwerking vindt alleen plaats als u met Google bent overeengekomen dat uw web- en app-bladergeschiedenis aan uw Google-account wordt gekoppeld en de informatie uit uw Google-account wordt gebruikt om advertenties die u op het web ziet te personaliseren. Als u tijdens uw bezoek aan onze website bij Google bent ingelogd, gebruikt Google uw gegevens samen met de gegevens van Google Analytics om doelgroeplijsten voor cross-device-remarketing op te stellen en te definiëren. Google koppelt daartoe tijdelijk uw persoonlijke gegevens aan Google Analytics gegevens om doelgroepen te vormen.

Google AdWords Remarketing is een dienst van Google LLC (www.google.de). Google LLC heeft haar hoofdkantoor in de VS en is gecertificeerd onder het EU-VS Privacy Shield. Een actueel certificaat kunt u hier bekijken. Als gevolg van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft de Europese Commissie een adequaat niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die onder het privacyscherm zijn gecertificeerd.

Via deze link kunt u de remarketingcookie uitschakelen. U kunt ook contact opnemen met de Digital Advertising Alliance om te weten te komen hoe u cookies instelt en om de relevante instellingen in te stellen.

Hotjar
Wij gebruiken Hotjar om de behoeften van onze gebruikers beter te begrijpen en het aanbod op deze website te optimaliseren. De technologie van Hotjar helpt ons om de ervaringen van onze gebruikers beter te begrijpen (bijvoorbeeld hoeveel tijd gebruikers doorbrengen op welke pagina's, welke links ze klikken, wat ze wel en niet leuk vinden, etc.) en helpt ons om ons aanbod af te stemmen op de feedback van onze gebruikers. Hotjar gebruikt cookies en andere technologieën om informatie te verzamelen over het gedrag van onze gebruikers en hun apparaten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het IP-adres van het apparaat (alleen verzameld en opgeslagen in anonieme vorm), schermgrootte, unieke apparaat-ID's, informatie over de gebruikte browser, locatie (alleen land), voorkeurstaal voor het bekijken van onze website). Hotjar slaat deze informatie op in een pseudoniem gebruikersprofiel. De informatie zal niet worden gebruikt door Hotjar of door ons om individuele gebruikers te identificeren of worden samengevoegd met andere informatie over individuele gebruikers. De rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1, eerste zin, onder f), van het DSGVO. Meer informatie is te vinden in het privacybeleid van Hotjar: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy

U kunt zich afmelden voor het opslaan van een gebruikersprofiel en informatie over uw bezoek aan onze website en het opslaan van Hotjar tracking cookies op andere websites via deze link: https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out


8. het sturen van evaluatieherinneringen per e-mail

Indien u ons hier tijdens of na uw bestelling conform art. 6 lid 1 zin 1 sub a DSGVO uitdrukkelijk mee heeft ingestemd, gebruiken wij uw e-mailadres ter herinnering om via het door ons gehanteerde evaluatiesysteem een evaluatie van uw bestelling in te dienen.
Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactoptie.

Rating herinnering door Trusted Shops
Indien u ons daar tijdens of na uw bestelling conform artikel 6 lid 1 S. 1 lit. a DSGVO uitdrukkelijk mee heeft ingestemd, sturen wij uw e-mailadres naar Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15c, 50823 Köln (www.trustedshops.de), zodat deze u per e-mail een evaluatieherinnering kan sturen.

Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactoptie of rechtstreeks naar Trusted Shops.


9. contactmogelijkheden en uw rechten

Als betrokkene heeft u de volgende rechten:

    Volgens art. 15 DSGVO heeft u het recht om informatie op te vragen over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt, voor zover deze informatie in de DSGVO is opgenomen;
    In overeenstemming met art. 16 DSGVO heeft DSGVO het recht onmiddellijke correctie van door ons opgeslagen onjuiste of volledige persoonsgegevens te verlangen;
    op grond van art. 17 DSGVO het recht te verzoeken om verwijdering van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens, tenzij verdere verwerking
    de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van informatie uit te oefenen;
    een wettelijke verplichting na te komen;
    om redenen van algemeen belang, of
    rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen
    is vereist;
    op grond van art. 18 DSGVO het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen, voor zover
    u de juistheid van de gegevens ontkent;
    de verwerking onrechtmatig is, maar u weigert deze te wissen;
    we hebben de gegevens niet langer nodig, maar u hebt ze wel nodig om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, of
    tegen de verwerking bezwaar heeft gemaakt overeenkomstig artikel 21 van de DSGVO-verordening;
    heeft op grond van art. 20 DSGVO het recht uw door u aan ons verstrekte persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, actueel en machineleesbaar formaat, dan wel om overdracht aan een andere verantwoordelijke te verzoeken;
    het recht om overeenkomstig artikel 77 van het DSGVO een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u contact opnemen met de toezichthouder in uw gewoonlijke woon- of werkplaats of op het hoofdkantoor van ons bedrijf.


Als u vragen hebt over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonlijke gegevens, informatie, correctie, blokkeren of verwijderen van gegevens of het intrekken van een gegeven toestemming of bezwaar tegen een specifiek gebruik van gegevens, neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming.
Stefan kelder
Oostroute 36
51674 Wiehl

dpo@motea.com

********************************************************************
recht van bezwaar
Voor zover wij persoonsgegevens verwerken zoals hierboven beschreven ter bescherming van onze gerechtvaardigde belangen, die overheersen binnen het kader van een belangenafweging, kunt u zich met ingang van de toekomst tegen deze verwerking verzetten. Indien de gegevens worden verwerkt voor direct marketing doeleinden, kunt u dit recht te allen tijde uitoefenen zoals hierboven beschreven. Als de verwerking voor andere doeleinden plaatsvindt, hebt u alleen recht op bezwaar als er redenen zijn die voortvloeien uit uw specifieke situatie.

Na uitoefening van uw recht van bezwaar, zullen wij uw persoonsgegevens niet verder verwerken voor deze doeleinden, tenzij wij kunnen aantonen dat er dwingende redenen zijn voor bescherming van de verwerking, die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of indien de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

Dit geldt niet indien de verwerking bestemd is voor direct-marketingdoeleinden. Dan verwerken wij uw persoonlijke gegevens niet voor dit doel. ********************************************************************


Privacybeleid opgesteld met de copywriter van Trusted Shops in samenwerking met Wilde Beuger Solmecke Rechtsanwälte.

Heeft u een vraag?

Vanwege het huidige hoge aantal aanvragen zijn wij tijdelijk niet beschikbaar per telefoon. We zullen uw berichten zo snel mogelijk beantwoorden. Hartelijk dank voor uw begrip!