Geld terug garantie gedurende 30 dagen
Snelle bezorging vanuit een Duits magazijn
Kies uit meer dan 170.000 producten
Betaling vooraf
Paypal
Visa
Mastercard
Amazon Payments
Klarna

Algemene voorwaarden

§ 1 Toepassing

Voor zakenrelaties met de bestellende partij gelden voor bestellingen over het internet uitsluitend volgende gebruikersvoorwaarden in de op de datum van bestelling geldige versie.

§ 2 Verdragsafsluiting

Voor het afsluiten van een contract in verband met bestellingen in onze internetshop gelden volgende regelingen:

De afbeeldingen van de produkten uit onze internetshop zijn geen juridisch bindende voorstelling van de aanbiedingen, maar vormen een vrijblijvende online-katalogus. Door klikken op de knop “BESTELLEN” maakt u een bindende bestelling van de objecten in uw warenkorf. De bevestiging dat uw opdracht is aangekomen gebeurt gelijktijdig met het automatisch verzenden van een email aan het opgegeven email-adres. Door deze emailbevestiging treedt het koopcontract in kracht. Over mogelijke fouten bij de voorstelling van het sortiment op onze internetpagina zullen wij de klanten afzonderlijk informeren en een passend tegenaanbod doen.

§ 3 Levering, verzendingskosten, risico’s

De levering gebeurt tegen de in de aanbieding vermelde leveringskosten. Indien de klant een ondernemer is, draagt hij alle risico´s en gevaren van der levering vanaf het moment dat de produkten overhandigd zijn aan de logistieke firma die deze transportopdracht kreeg.

§ 4 Eigendomsrecht

De geleverde waren blijven onze eigendom tot de rekening volledig betaald is.

§ 5 Annulatieregeling

Recht op annulatie

U heeft het recht om binnen 30 dagen zonder opgave van reden dit contract te annuleren.

De annulatietermijn bedraagt 30 dagen vanaf de dag waarop u of een door u benoemde derde, die niet de leverancier is, de laatste goederen in bezit genomen heeft/hebben.

Om uw recht op annulatie uit te oefenen, dient u ons

MOTEA GmbH
Oststrasse 36
51674 Wiehl
DUITSLAND
Tel: +31 208080006
Fax : 02262-9992-110
E-Mail: shop.nl@motea.com

middels een duidelijke verklaring (bvb. Een met de post verzonden brief, fax of e-mail) van uw beslissing om dit contract te annuleren, in kennis te stellen. U kunt daarvoor het bijgevoegde voorbeeld-annulatieformulier gebruiken, wat evenwel niet verplicht is.

Om zich aan de annulatietermijn te houden, volstaat het dat u de mededeling betreffende de uitoefening van het recht op annulatie, vóór de afloop van de annulatietermijn verzendt.

Gevolgen van de annulatie

Wanneer u dit contract annuleert, dienen wij alle betalingen terug te betalen, die wij van u ontvangen hebben, inclusief de leveringskosten (uitgezonderd bijkomende kosten, die daaruit voortkomen, dat u een ander soort levering gekozen heeft dan de goedkoopste standaardlevering die wij aanbieden), onverwijld en ten laatste binnen veertien dagen vanaf de dag waarop wij de mededeling hebben ontvangen, dat u het contract wenst te annuleren. Voor deze terugbetaling maken wij gebruik van hetzelfde betaalmiddel als hetgene dat u bij de oorspronkelijke transactie gebruikt heeft, tenzij wij uitdrukkelijk iets anders met u hebben afgesproken; er worden in geen geval kosten aangerekend voor deze terugbetaling. Wij kunnen de terugbetaling weigeren, totdat we de goederen teruggekregen hebben, of totdat u een bewijs heeft voorgelegd, dat u de goederen heeft teruggestuurd, naargelang het vroegere tijdstip.

U dient de goederen onverwijld, en in ieder geval ten laatste binnen 30 dagen vanaf de dag waarop u ons laat weten dat u het contract wenst te annuleren, aan ons of aan

MOTEA GmbH
Oststrasse 36
51674 Wiehl
DUITSLAND

terug te zenden of te overhandigen. Aan de annulatietermijn wordt voldaan wanneer u de goederen vóór de afloop van de annulatietermijn van 30 dagen verzendt.

U moet enkel instaan voor een eventueel waardeverlies van de goederen indien dit waardeverlies een gevolg is van een handeling met de goederen die niet noodzakelijk is om de aard, kenmerken en werking hiervan te testen.

Voor bestellingen die zijn geplaatst tussen 16 augustus 2020 en 31 juli 2020 wordt de periode van 30 dagen met 70 dagen verlengd tot een totaal van 100 dagen. De reeds genoemde voorwaarden blijven van toepassing.

Voorbeeld-annulatieformulier

(Indien u het contract wenst te annuleren, gelieve dit formulier in te vullen en terugte sturen.)

Aan:
MOTEA GmbH
Oststraße 36
Fax : +49(0)2262-9992-110
E-Mail: shop.nl@motea.com

Hiermee annule€r(en) ik/wij (*) het door mij/ons (*) afgesloten contract voor de aankoop van de volgende
goederen (*)/het verstrekken van de volgende dienstverlening (*)
Besteld op (*)/ontvangen op (*)
Naam van de consument(en)
Adres van de consument(en)
Handtekening van de consument(en) (enkel bij mededeling op papier)
Datum

 

§ 6 Waarborg

  1. Er wordt gegarandeerd dat het product op het moment van de overgave de afgesproken eigenschappen bezit resp. Geen gebreken heeft. Dat betekent dat het product voor het in het verdrag voorziene gebruik geschikt is, dus normaal gebruikt kann worden en gelijkaardige eigenschappen heeft als algemeen gebruikelijk bij gelijkaardige producten en de klant volgens de aard van het product en/of de beschrijving van ons resp. De producent kann verwachten. Eigenschappen van het product volgens onze gegevens, de benaming of reclame horen voor ondernemers als klant alleen dan bij de afgesproken kenmerken, als dit expliciet in het aanbod wird aangegeven, door ons schriftelijk bevestigd wird of in de opdrachtbevestiging vastgelegd is.
  2. 1. Als de koop voor beide partijen een handelszaak is in de zin van § 343 HGB (handelsrecht) dan geldt § 377 HGB.
  3. 1. De duur van de garantie is 2 jaar voor nieuwe producten. Voor gebruikte producten 1 jaar als de klant gebruiker is. De garantie voor gebruikte producten is niet van toepassing als de klant ondernemer is. De garantie begint met aankomst van het product bij de klant. § 478 BGB (burgerlijk recht) blijft onaangetast.
  4. n het geval dat er een gebrek is heeft u wettelijk aanspraak op het opheffen van het gebrek (gebrekreparatie of nalevering) .Als de wettelijke voorwaarden zijn vervuld, heeft u bovendien het recht op vermindering van de aankoopprijs of annulatie, aanspraak op schadevergoeding en aanspraak op vergoeding van gedane uitgaves.
    De opheffing kann gewijgerd worden als deze met kosten buiten verhouding verbonden is. Het annuleren van de koop is uitgesloten als het gebrek irrelevant is.

 

§ 7 Verbruikersinformatie bij verkoop op afstand over het verwerven van producten

Wij zijn niet onderworpen aan speciale en voorafgaand niet genoemde gedragskodexen.

De belangrijkste eigenschappen van de door ons aangeboden producten zoals de geldigheidsduur van tijdelijke aanbiedingen kunt u in de aparte productbeschrijvingen vinden bij ons internetaanbod.

De taal die voor het afsluiten van verdragen gebruikt wordt is uitsluitend duits.

Met de drukkerfunktie van uw browser heeft u de mogelijkheid de tekst van het verdrag uit te printen.U kunt de tekst ook op de pc opslaan indien u door een klik met de rechter knop van de muis de internetpagina op uw pc opslaat. De contracttekst bij bestellingen in onze internetshop is voor klanten niet toegankelijk. De contracttekst wordt door ons opgeslagen.

Na afsluiten van het contract krijgt u automatisch een email met verdere informatie over de verdere afhandeling.

Bezwaren en garantieclaims kunt u richten aan het in de aanbiedingskenmerken aangegeven adres.

Informaties over de betaling, levering of vervulling vindt u a.u.b. bij de aanbieding. In de internetshop wordt u in het kader van de bestelling over mogelijkheden geïnformeerd om invoerfouten te herkennen en te corrigeren.

§ 8 Diversen

Op de contractrelatie tussen ons en de klant, evenals op de verschillende verkoops­woorwaarden wordt het recht van de republiek Duitsland toegepast. Als de klant gebruiker is, blijven de volgens het recht van het land van verblijf van de klant ter voordele van de voor de gebruiker geldende wettelijke regelingen en rechten van deze overeenkomst geldig. Het gebruikmaken van het UN-kooprecht wordt uitgesloten.

De uitsluitend bevoegde rechtbank bij geschillen is het kantongerecht waar de firma gevestigd is, inzoverre dat de klant een handelaar is volgens het HGB (handelsrecht) of een wettelijk persoon is.

§ 9 Salvatorische clausule

Als enkele bepalingen van dit verdrag gedeeltelijk of geheel niet wettelijk zijn, of later hun wettelijkheid verliezen, blijft de geldigheid van het contract voor de rest bestaan.

Heeft u een vraag?

Vanwege het huidige hoge aantal aanvragen zijn wij tijdelijk niet beschikbaar per telefoon. We zullen uw berichten zo snel mogelijk beantwoorden. Hartelijk dank voor uw begrip!