Anvisninger om bortskaffelse

Meddelelse i henhold til § 18 i batteriloven

Da vores forsendelser kan indeholde batterier og genopladelige batterier, er vi i henhold til batteriloven (BattG) forpligtet til at oplyse dig om følgende: Batterier og genopladelige batterier må ikke bortskaffes med husholdningsaffaldet. Du er lovmæssigt forpligtet til at returnere brugte batterier og genopladelige batterier. Brugte batterier kan indeholde skadelige stoffer, der kan skade miljøet eller dit helbred, hvis de ikke opbevares eller bortskaffes korrekt. Batterier indeholder imidlertid også vigtige råmaterialer som jern, zink, mangan og nikkel og kan genbruges. Du kan enten returnere batterierne til os efter brug eller returnere dem gratis i umiddelbar nærhed (f.eks. hos detailhandlere eller kommunale indsamlingssteder eller på vores forsendelseslager). Tilbagelevering af batterier til salgsstederne er begrænset til de mængder, der er sædvanlige for slutbrugere, og til de brugte batterier, som distributøren fører eller har ført i sit sortiment som nye batterier.

Skiltet med den overstreget skraldespand betyder, at batterier og akkumulatorer ikke må bortskaffes i husholdningsaffaldet. Under dette symbol finder du også følgende symboler med følgende betydning:

Pb: Batteriet indeholder bly

Cd: Batteriet indeholder cadmium

Hg: Batteriet indeholder kviksølv

Batterie Entsorgung

Bemærkninger til bekendtgørelse om olieaffald (AltölV)

I henhold til olieaffaldsbekendtgørelsen er vi forpligtet til gratis at tilbagekøbe brugte forbrændingsmotor- eller transmissionsolier og oliefiltre til korrekt bortskaffelse op til den mængde forbrændingsmotor- og transmissionsolier, der er leveret i det enkelte tilfælde, samt oliefiltre og olieholdigt affald, der regelmæssigt opstår ved olieskift.

Du kan aflevere brugte olier, oliefiltre og olieholdigt affald fra olieskift på vores indsamlingssted nedenfor eller sende dem til os til professionel bortskaffelse uden beregning. For at gøre det muligt at modtage olieaffaldet bedes du pakke det på en tæt måde og tydeligt mærke emballagen med "Genbrug af brugt olie". Du bedes betale tilstrækkelig porto på pakken - vi kan desværre ikke acceptere ufrankerede pakker.

Ved forsendelse skal du også være opmærksom på, at brugt olie er klassificeret som farligt gods afhængigt af dets flammepunkt og derfor skal emballeres og mærkes specielt, hvis det er nødvendigt.

Returneringsstedet er vores salgssted:

MOTEA GmbH
Altöl-Recycling
Gewerbepark Grünewald 2
58540 Meinerzhagen

Du kan aflevere olierne der når som helst i vores åbningstider. Alternativt kan du også sende os den brugte olie.

0
0