Returnerer

Vigtige oplysninger om returnering

Kære kunde,
Mange tak for din bestilling hos MOTEA.
Vi håber, at du får glæde af de varer, du har købt. Vi stræber altid efter kvalitet og fejlfrit håndværk. Hvis du alligevel har grund til at klage og ønsker at returnere varer, skal du være opmærksom på følgende:

Hvis det er muligt, skal du ikke sende os en ufri pakke, men kontakte os, før du returnerer varen.

Vigtig juridisk meddelelse: Det er ikke et obligatorisk krav for at kunne udøve din returret, at du kontakter os, før du returnerer varen. Du kan også returnere varerne fragtfrit og/eller uden at angive nogen begrundelse.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os pr. telefon, hvis du har spørgsmål.

Afbestillingsregler

Fortrydelsesret

For at udøve din fortrydelsesret skal du informere os (Motea GmbH, Oststr. 36, 51674 Wiehl, Tyskland, shop.de@motea.com, telefon: 02262 799 3333) ved hjælp af en tydelig erklæring (f.eks. et brev sendt med posten, fax eller e-mail) om din beslutning om at fortryde denne aftale. Du kan bruge den vedlagte standardformular til afbestilling, som ikke er obligatorisk. Du kan også udfylde og indsende fortrydelsesformularen eller en anden klar erklæring elektronisk på vores websted http://retoure.motea.com. Hvis du benytter dig af denne mulighed, sender vi dig en kvittering for modtagelsen. Hvis du benytter dig af denne mulighed, sender vi dig straks en bekræftelse (f.eks. via e-mail) på modtagelsen af en sådan tilbagekaldelse.

For at overholde fortrydelsesfristen er det tilstrækkeligt, at du sender meddelelsen om udøvelsen af fortrydelsesretten inden udløbet af fortrydelsesfristen.

Konsekvenser af tilbagekaldelse

Hvis du annullerer denne kontrakt, skal vi tilbagebetale alle betalinger, som vi har modtaget fra dig, herunder leveringsomkostningerne (med undtagelse af de ekstra omkostninger, der skyldes, at du har valgt en anden leveringsform end den billigste standardlevering, som vi tilbyder), uden forsinkelse og senest 14 dage efter den dag, hvor vi har modtaget meddelelsen om din annullering af denne kontrakt. Til denne tilbagebetaling vil vi bruge samme betalingsmiddel, som du brugte til den oprindelige transaktion, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt med dig; du vil under ingen omstændigheder blive opkrævet gebyr for denne tilbagebetaling. Vi kan nægte tilbagebetaling, indtil vi har modtaget varerne tilbage, eller indtil du har fremlagt bevis for, at du har returneret varerne, alt efter hvad der kommer først.

Du skal returnere eller aflevere varerne til os uden forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage efter den dag, hvor du underretter os om ophævelsen af denne kontrakt. Fristen er overholdt, hvis du sender varen inden udløbet af fristen på 14 dage. Du bærer de direkte omkostninger ved returnering af varerne, som kan sendes tilbage med almindelig post. Vi afholder udgifterne til returnering af varer, som på grund af deres art ikke kan returneres på normal vis med posten. Du skal kun betale for et eventuelt værditab på varerne, hvis dette værditab skyldes håndtering af varerne, som ikke er nødvendig for at kontrollere varernes tilstand, egenskaber og funktion.

 

Fortrydelsesretten gælder ikke for følgende kontrakter:

Aftaler om levering af varer, som ikke er præfabrikerede, og for hvis fremstilling forbrugerens individuelle valg eller bestemmelse er afgørende, eller som er klart tilpasset forbrugerens personlige behov.

 

Eksempel på afbestillingsformular
(Hvis du ønsker at tilbagekalde kontrakten, bedes du udfylde og returnere denne formular).

 • An Motea GmbH
  Oststr. 36
  51674 Wiehl
  Tyskland
  shop.de@motea.com
 • Jeg/vi (*) fortryder hermed den kontrakt, som jeg/vi (*) har indgået om køb af følgende
 • varer (*)/ levering af følgende tjenesteydelse (*)
 • Bestilt den (*) / modtaget den (*)
 • Navn på forbrugeren/forbrugerne
 • Forbrugerens/forbrugernes adresse
 • Forbrugerens/forbrugernes underskrift (kun i tilfælde af meddelelse på papir)
 • Dato

(*) Det ikke gældende overstreges.

0
0