Returnerar

Viktig information om returer

Kära kund,
Tack så mycket för din beställning hos MOTEA.
Vi hoppas att du har glädje av de varor som du har köpt. Vi strävar alltid efter kvalitet och ett felfritt utförande. Om du ändå har anledning att klaga och vill returnera varor ska du beakta följande:

Om det är möjligt, skicka oss inte ett ofritt paket, utan kontakta oss innan du returnerar varan.

Viktigt rättsligt meddelande: Samråd med oss innan du returnerar varorna är inte ett obligatoriskt krav för att du ska kunna utöva din returrätt på ett effektivt sätt. Du kan också returnera varorna fraktfritt och/eller utan att ange några skäl.

Om du har några frågor, tveka inte att kontakta oss per telefon.

Avbokningspolicy

Rätt till ångerrätt

För att utöva din ångerrätt måste du informera oss (Motea GmbH, Oststr. 36, 51674 Wiehl, Tyskland, Kontakt) genom en tydlig förklaring (t.ex. brev per post, fax eller e-post) om ditt beslut att frånträda detta avtal. Du kan använda den bifogade modellen för avbokningsblankett, men den är inte obligatorisk. Du kan också fylla i och skicka in blanketten för återkallelse av modellen eller en annan tydlig deklaration elektroniskt på vår webbplats http://retoure.motea.com. Om du använder dig av detta alternativ skickar vi dig en mottagningsbekräftelse. Om du använder dig av detta alternativ kommer vi omedelbart att skicka dig en bekräftelse (t.ex. via e-post) på att vi mottagit en sådan återkallelse.

För att iaktta återkallelseperioden räcker det att du skickar meddelandet om utövandet av återkallelserätten innan återkallelseperioden löper ut.

Konsekvenser av återkallelse

Om du häver detta avtal måste vi återbetala alla betalningar som vi har fått från dig, inklusive leveranskostnaderna (med undantag för de extra kostnader som beror på att du har valt en annan typ av leverans än den billigaste standardleverans som vi erbjuder), utan dröjsmål och senast inom fjorton dagar från den dag då vi fick meddelandet om att du hävt detta avtal. För denna återbetalning kommer vi att använda samma betalningsmedel som du använde för den ursprungliga transaktionen, såvida inte annat uttryckligen överenskommits med dig; i inget fall kommer du att debiteras för denna återbetalning. Vi kan vägra återbetalning tills vi har fått tillbaka varorna eller tills du har lämnat bevis på att du har returnerat varorna, beroende på vilket som inträffar först.

Du måste returnera eller överlämna varorna till oss utan dröjsmål och i alla fall senast fjorton dagar från den dag då du meddelar oss att du häver detta avtal. Tidsfristen är uppfylld om du skickar varorna innan tidsfristen på fjorton dagar har löpt ut. Du ska stå för de direkta kostnaderna för att returnera varorna, som kan skickas tillbaka normalt med post. Vi står för kostnaderna för att returnera varor som på grund av sin art inte kan returneras på normalt sätt med post. Du behöver bara betala för varornas eventuella värdeförlust om denna värdeförlust beror på hantering av varorna som inte är nödvändig för att kontrollera varornas skick, egenskaper och funktion.

 

Ångerrätten gäller inte för följande avtal:

Avtal om leverans av varor som inte är prefabricerade och för vars tillverkning ett individuellt val eller fastställande av konsumenten är avgörande eller som är klart anpassade till konsumentens personliga behov.

 

Exempel på avbeställningsblankett
(Om du vill häva avtalet ska du fylla i och skicka tillbaka den här blanketten.)

 • An Motea GmbH
  Oststr. 36
  51674 Wiehl
  Tyskland
  Kontakt
 • Jag/vi (*) återkallar härmed det avtal som jag/vi (*) ingått om köp av följande
 • varor (*)/ tillhandahållande av följande tjänst (*)
 • Beställdes den (*) / mottogs den (*)
 • Konsumentens namn
 • Konsumentens/konsumenternas adress
 • Konsumentens/konsumenternas underskrift (endast om det rör sig om en pappersversion av meddelandet).
 • Datum

(*) Stryk det som inte är tillämpligt.

0
0

Topprabatt

Topprabatt