Dataskydd

Integritetspolicy

Den person som ansvarar för databehandlingen är:

Motea GmbH Oststr. 36 51674 Wiehl Tyskland Kontakt

Tack för ditt intresse för vår webbutik. Skyddet av din integritet är mycket viktigt för oss. Nedan informerar vi dig i detalj om hur vi hanterar dina uppgifter.

1. tillgång till data och värdskap

1. tillträdesdatumDu kan besöka våra webbplatser utan att lämna någon personlig information. Varje gång du går in på en webbplats sparar webbservern automatiskt endast en så kallad serverloggfil, som till exempel innehåller namnet på den begärda filen, din IP-adress, datum och tid för åtkomsten, mängden överförda uppgifter och den begärande leverantören (åtkomstuppgifter) samt dokumenterar åtkomsten. Dessa åtkomstuppgifter utvärderas endast för att säkerställa att webbplatsen fungerar utan problem och för att förbättra våra tjänster. Detta tjänar till att skydda våra legitima intressen i en korrekt presentation av vårt erbjudande, som väger tyngre än våra intressen i enlighet med artikel 6.1 S. 1 lit. f i DSGVO. Alla åtkomstuppgifter raderas senast sju dagar efter det att ditt besök på webbplatsen har avslutats. n och Hosting

Hosting

Tjänsterna för hosting och visning av webbplatsen tillhandahålls delvis av våra tjänsteleverantörer som en del av behandlingen för vår räkning. Om inget annat anges i denna sekretesspolicy behandlas alla åtkomstuppgifter och alla uppgifter som samlas in i avsedda formulär på denna webbplats på deras servrar. Om du har några frågor om våra tjänsteleverantörer och grunden för vårt samarbete med dem kan du använda det kontaktalternativ som beskrivs i denna sekretesspolicy.

2. Databehandling för avtalsbehandling, kontakt och öppnande av ett kundkonto.

Vi samlar in personuppgifter om du frivilligt lämnar dem till oss i samband med din beställning eller när du kontaktar oss (t.ex. via kontaktformulär eller e-post). Obligatoriska fält är markerade som sådana eftersom vi i dessa fall behöver uppgifterna för att kunna behandla avtalet eller för att behandla din kontakt och du kan inte skicka beställningen eller kontakten utan att lämna uppgifterna. Vilka uppgifter som samlas in framgår av respektive inmatningsformulär. Vi använder de uppgifter som du lämnar för att behandla avtalet och dina förfrågningar i enlighet med artikel 6.1 S.1 lit. b i DSGVO. Om du har gett ditt samtycke till detta i enlighet med artikel 6.1 p. 1 lit. a i DSGVO genom att besluta att öppna ett kundkonto, kommer vi att använda dina uppgifter i syfte att öppna ett kundkonto. Ytterligare information om behandlingen av dina uppgifter, i synnerhet om överföringen till våra tjänsteleverantörer för order-, betalnings- och leveranshantering, finns i följande avsnitt i denna sekretesspolicy. Efter avslutad behandling av avtalet eller radering av ditt kundkonto kommer dina uppgifter att begränsas för fortsatt behandling och raderas efter utgången av de skattemässiga och handelsrättsliga lagringstiderna i enlighet med artikel 6.1 första meningen c i DSGVO, såvida du inte uttryckligen har gett ditt samtycke till fortsatt användning av dina uppgifter i enlighet med artikel 6.1 första meningen a i DSGVO eller om vi förbehåller oss rätten att använda uppgifter utöver detta, vilket är tillåtet enligt lag och som vi informerar dig om i denna förklaring. Du kan när som helst radera ditt kundkonto genom att skicka ett meddelande till det kontaktalternativ som beskrivs i denna sekretesspolicy eller via en funktion som tillhandahålls för detta ändamål i kundkontot.

3. Behandling av uppgifter för hantering av försändelser.

För att uppfylla avtalet i enlighet med artikel 6.1 p. 1 lit. b i DSGVO lämnar vi dina uppgifter vidare till den leverantör av frakttjänster som har fått i uppdrag att leverera, i den mån det är nödvändigt för att leverera de beställda varorna.

Överföring av uppgifter till leverantörer av frakttjänster i syfte att skicka meddelanden om frakt.

Om du har gett oss ditt uttryckliga samtycke till detta under eller efter din beställning kommer vi att vidarebefordra din e-postadress till den utvalda fraktleverantören på grundval av detta samtycke i enlighet med artikel 6.1 första meningen lit. a i DSGVO så att fraktleverantören kan kontakta dig före leveransen i syfte att meddela eller samordna leveransen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att skicka ett meddelande till det kontaktalternativ som beskrivs i denna dataskyddsdeklaration eller direkt till leverantören av frakttjänster på den kontaktadress som anges nedan. Efter återkallelsen raderar vi dina uppgifter som tillhandahållits för detta ändamål, såvida du inte uttryckligen har samtyckt till fortsatt användning av dina uppgifter eller om vi förbehåller oss rätten att använda uppgifter utöver detta, vilket är tillåtet enligt lag och som vi informerar dig om i denna förklaring.

United Parcel Service Deutschland S.à r.l. & Co. OHG Görlitzer Straße 1 41460 Neuss Tyskland

DPD Deutschland GmbH Wailandtstraße 1 63741 Aschaffenburg Tyskland

DHL Paket GmbH Sträßchensweg 10 53113 Bonn Tyskland

4. Behandling av uppgifter för betalningshantering.

Vi samarbetar med följande partner för att hantera betalningar i vår webbutik: tekniska tjänsteleverantörer, kreditinstitut, betaltjänstleverantörer.

4.1 Databehandling för transaktionsbehandling

Beroende på vilken betalningsmetod som valts lämnar vi vidare de uppgifter som krävs för att behandla betalningstransaktionen till våra tekniska tjänsteleverantörer, som arbetar för oss som en del av orderbehandlingen, eller till de kreditinstitut som vi anlitat eller till den valda betaltjänstleverantören, i den mån det är nödvändigt för att behandla betalningen. Detta tjänar till att uppfylla avtalet enligt artikel 6.1 p. 1 lit. b i DSGVO. I vissa fall samlar betaltjänstleverantörerna själva in de uppgifter som krävs för att behandla betalningen, t.ex. på sin egen webbplats eller via en teknisk integration i beställningsprocessen. I detta avseende gäller sekretesspolicyn för respektive betaltjänstleverantör. Om du har några frågor om våra samarbetspartners för betalningshantering och grunden för vårt samarbete med dem, vänligen använd det kontaktalternativ som beskrivs i denna sekretesspolicy.

4.2 Databehandling i syfte att förebygga bedrägerier och optimera våra betalningsprocesser.

Vid behov ger vi våra tjänsteleverantörer ytterligare uppgifter som de använder tillsammans med de uppgifter som krävs för att behandla betalningen som våra orderbehandlare för att förebygga bedrägerier och optimera våra betalningsprocesser (t.ex. fakturering, behandling av ifrågasatta betalningar, bokföringsstöd). I enlighet med artikel 6.1 mening 1 lit. f DSGVO tjänar detta till att skydda våra legitima intressen i vårt skydd mot bedrägerier eller i effektiv betalningshantering, som väger tyngre än våra intressen i samband med en intresseavvägning.

5. reklam via e-post

5.1 Nyhetsbrev via e-post utan registrering och din rätt till invändningar

Om vi får din e-postadress i samband med försäljningen av en produkt eller tjänst och du inte har motsatt dig detta, förbehåller vi oss rätten att på grundval av § 7.3 i den tyska lagen om illojal konkurrens (UWG) regelbundet skicka dig erbjudanden via e-post om liknande produkter som de som redan köpts i vårt sortiment. Detta tjänar till att skydda våra legitima intressen av att vända oss till våra kunder på ett reklammässigt sätt, vilket väger tyngre än våra intressen i samband med en intresseavvägning.
Du kan när som helst invända mot denna användning av din e-postadress genom att skicka ett meddelande till det kontaktalternativ som beskrivs i denna dataskyddsförklaring eller via en länk som tillhandahålls för detta ändamål i reklamen, utan att det medför några andra kostnader än överföringskostnader enligt grundtaxan.

5.2 Utskick av nyhetsbrev

Nyhetsbrevet kan också skickas av våra tjänsteleverantörer som en del av behandlingen för vår räkning. Om du har några frågor om våra tjänsteleverantörer och grunden för vårt samarbete med dem kan du använda det kontaktalternativ som beskrivs i denna sekretesspolicy.

6. cookies och annan teknik

6.1 Allmän information

För att göra besöket på vår webbplats attraktivt och för att möjliggöra användningen av vissa funktioner använder vi tekniker, inklusive så kallade cookies, på olika sidor. Cookies är små textfiler som lagras automatiskt på din terminal. Vissa av de cookies vi använder raderas i slutet av webbläsarsessionen, dvs. när du stänger din webbläsare (så kallade sessionscookies). Andra cookies finns kvar på din slutenhet och gör det möjligt för oss att känna igen din webbläsare vid nästa besök (permanenta cookies).
Vi använder sådan teknik som är absolut nödvändig för att kunna använda vissa funktioner på vår webbplats (t.ex. shoppingvagnsfunktionen). Dessa tekniker samlar in och behandlar IP-adress, besökstid, information om enhet och webbläsare samt information om din användning av vår webbplats (t.ex. information om innehållet i kundvagnen). Inom ramen för en intresseavvägning tjänar detta överordnade legitima intressen i en optimerad presentation av vårt erbjudande i enlighet med artikel 6.1 p. 1 lit. f DSGVO.

Dessutom använder vi tekniker för att uppfylla de rättsliga skyldigheter som vi har (t.ex. för att kunna bevisa samtycke till behandling av dina personuppgifter) samt för webbanalys och marknadsföring online. Ytterligare information om detta, inklusive respektive rättslig grund för databehandlingen, finns i följande avsnitt av denna sekretesspolicy.

Du kan hitta inställningar för cookies i din webbläsare på följande länkar: Microsoft Edge™ / Safari™ / Chrome™ / Firefox™ / Opera™

Om du har samtyckt till användningen av tekniken i enlighet med artikel 6.1 p. 1 lit. a i DSGVO kan du när som helst återkalla ditt samtycke genom att skicka ett meddelande till det kontaktalternativ som beskrivs i integritetspolicyn. Du kan också gå till följande länk: https://www.motea.com/de/datenschutz#cookiebot-renew. Om du inte accepterar cookies kan funktionaliteten på vår webbplats vara begränsad.

6.2 Cookiebot plattform för hantering av samtycke

På vår webbplats använder vi Cookiebot för att informera dig om cookies och annan teknik som vi använder på vår webbplats, samt för att inhämta, hantera och dokumentera ditt samtycke, om så krävs, till behandlingen av dina personuppgifter med denna teknik. Detta är nödvändigt enligt artikel 6.1 p. 1 lit. c i DSGVO för att uppfylla vår rättsliga skyldighet enligt artikel 7.1 i DSGVO att kunna bevisa ditt samtycke till den behandling av dina personuppgifter som vi är skyldiga att göra. Cookiebot är en tjänst som erbjuds av Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Köpenhamn, Danmark, som behandlar dina uppgifter för vår räkning. När du skickar din cookie-deklaration på vår webbplats lagrar Cookiebots webbserver din anonymiserade IP-adress, datum och tid för din deklaration, webbläsarinformation, den webbadress från vilken deklarationen skickades, information om ditt samtyckesbeteende och en anonym slumpmässig nyckel. Dessutom används en cookie som innehåller information om ditt samtyckesbeteende och nyckeln. Dina uppgifter raderas efter tolv månader, om du inte uttryckligen har samtyckt till fortsatt användning av dina uppgifter i enlighet med artikel 6.1 p. 1 lit. a i DSGVO eller om vi förbehåller oss rätten att använda uppgifterna utöver detta, vilket är tillåtet enligt lag och som vi informerar dig om i denna förklaring.

Om du vill ändra dina inställningar för hantering av cookies kan du hitta all information du behöver i vår cookiepolicy

7. användning av cookies och annan teknik för webbanalys och reklam.

I den mån du har gett ditt samtycke till detta i enlighet med artikel 6.1 mening 1 lit. a i DSGVO använder vi följande cookies och andra tekniker från tredje part på vår webbplats. När ändamålet har upphört och vi inte längre använder respektive teknik kommer de uppgifter som samlats in i detta sammanhang att raderas. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden. Mer information om dina möjligheter att återkalla din användning finns i avsnittet "Cookies och annan teknik". Ytterligare information om grunderna för vårt samarbete med de enskilda leverantörerna finns i de enskilda teknikerna. Om du har några frågor om leverantörerna och grunden för vårt samarbete med dem kan du använda det kontaktalternativ som beskrivs i denna integritetspolicy.

7. användning av Googles tjänster

Vi använder teknik från Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland ("Google"), enligt beskrivningen nedan. Den information som samlas in automatiskt av Google-teknik om din användning av vår webbplats överförs i allmänhet till en server hos Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA och lagras där. Europeiska kommissionen har inte fattat något beslut om adekvat skyddsnivå för USA. Vårt samarbete bygger på Europeiska kommissionens standardklausuler för dataskydd. Om din IP-adress samlas in med hjälp av Googles teknik förkortas den innan den lagras på Googles servrar genom att aktivera IP-anonymisering. Endast i undantagsfall överförs den fullständiga IP-adressen till en Google-server och förkortas där. Om inget annat anges för de enskilda teknikerna baseras databehandlingen på ett avtal som ingåtts för respektive teknik mellan gemensamt ansvariga parter i enlighet med artikel 26 i DSGVO. Ytterligare information om Googles databehandling finns i Googles sekretesspolicy.

Google Analytics

I syfte att analysera webbplatsen samlar Google Analytics automatiskt in och lagrar data (IP-adress, besökstid, information om enhet och webbläsare samt information om din användning av vår webbplats), från vilka användningsprofiler skapas med hjälp av pseudonymer. Cookies kan användas för detta ändamål. I princip kommer din IP-adress inte att sammanföras med andra uppgifter från Google. Databehandlingen utförs av Google på grundval av ett avtal om orderbehandling.

I syfte att optimera marknadsföringen av vår webbplats har vi aktiverat inställningarna för att lämna ut uppgifter för "Googles produkter och tjänster". Detta gör det möjligt för Google att få tillgång till de uppgifter som samlas in och behandlas av Google Analytics och därefter använda dem för att förbättra Googles tjänster. Datadelning med Google enligt dessa inställningar för datadelning baseras på ett tilläggsavtal mellan registeransvariga. Vi har inget inflytande över Googles efterföljande databehandling.

För webbanalys och reklamändamål gör förlängningsfunktionen i Google Analytics det möjligt för den så kallade DoubleClick-cookien att känna igen din webbläsare när du besöker andra webbplatser. Google kommer att använda denna information för att sammanställa rapporter om webbplatsens aktivitet och för att tillhandahålla andra tjänster som rör användningen av webbplatsen.

Google Ads

I reklamsyfte i Googles sökresultat och på tredje parts webbplatser sätts den så kallade Google Remarketing Cookie när du besöker vår webbplats, vilket automatiskt möjliggör intressebaserad reklam genom att samla in och behandla data (IP-adress, besökstid, information om enhet och webbläsare samt information om din användning av vår webbplats) och med hjälp av ett pseudonymt CookieID och på grundval av de sidor du besöker. Ytterligare databehandling sker endast om du har aktiverat inställningen "personaliserad reklam" i ditt Google-konto. Om du är inloggad på Google när du besöker vår webbplats kommer Google i detta fall att använda dina uppgifter tillsammans med Google Analytics-data för att skapa och definiera målgruppslistor för återmarknadsföring mellan olika enheter.

För webbplatsanalys och händelsespårning mäter vi ditt efterföljande användningsbeteende via Google Ads Conversion Tracking om du har nått vår webbplats via en annons från Google Ads. För detta ändamål kan cookies användas och data (IP-adress, besökstid, information om enhet och webbläsare samt information om din användning av vår webbplats baserat på händelser som specificerats av oss, t.ex. besök på en webbplats eller prenumeration på ett nyhetsbrev) kan samlas in, varifrån användningsprofiler skapas med hjälp av pseudonymer.

Plugin för YouTube-video

För att integrera innehåll från tredje part samlas data (IP-adress, besökstid, information om enhet och webbläsare) in via YouTube-videoplugin i det utökade dataskyddsläge som används av oss, överförs till Google och behandlas därefter av Google endast när du spelar upp en video.

7.2 Användning av Facebook-tjänster

Användning av Facebook Pixel

Vi använder Facebook Pixel som en del av den teknik från Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland („Facebook“). som beskrivs nedan. Facebook-pixeln samlar automatiskt in och lagrar data (IP-adress, besökstid, information om enhet och webbläsare samt information om din användning av vår webbplats baserat på händelser som specificerats av oss, t.ex. besök på en webbplats eller prenumeration på ett nyhetsbrev), från vilka användningsprofiler skapas med hjälp av pseudonymer. För detta ändamål sätts en cookie automatiskt av Facebook Pixel när du besöker vår webbplats, vilket automatiskt gör det möjligt att känna igen din webbläsare när du besöker andra webbplatser med hjälp av ett pseudonymt CookieID. Facebook kommer att kombinera denna information med andra uppgifter från ditt Facebook-konto och använda den för att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och för att tillhandahålla andra tjänster i samband med webbplatsanvändning, särskilt personlig och gruppbaserad reklam. Den information som automatiskt samlas in av Facebook-teknik om din användning av vår webbplats överförs i allmänhet till en server hos Facebook, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA och lagras där. Europeiska kommissionen har inte fattat något beslut om adekvat skyddsnivå för USA. Om överföringen av uppgifter till USA faller inom vårt ansvarsområde, baseras vårt samarbete på Europeiska kommissionens standardklausuler för dataskydd. Ytterligare information om Facebooks databehandling finns i Facebook sekretesspolicy.

7.3 Andra leverantörer av webbanalys och onlinemarknadsföringstjänster

Användning av Hotjar för webbanalys

I syfte att analysera webbplatsen används teknik som tillhandahålls av Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 3155, Malta ("Hotjar") för att automatiskt samla in och lagra data (IP-adress, besökstid, information om enheten och webbläsaren samt information om din användning av vår webbplats), från vilken användningsprofiler skapas med hjälp av pseudonymer. Cookies kan användas för detta ändamål. De pseudonymiserade användningsprofilerna kombineras inte med personuppgifter om den som bär pseudonymen utan ditt uttryckliga samtycke, som måste ges separat. Hotjar agerar för vår räkning.

Användning av Criteo för marknadsföring på nätet

Genom vår annonspartner Criteo SA, 32 Rue Blanche, 75009 Paris, Frankrike ("Criteo") annonserar vi den här webbplatsen i sökresultat och på tredje parts webbplatser. När du besöker vår webbplats sätts automatiskt en retargeting-cookie av Criteo eller dess partner, vilket möjliggör intressebaserad reklam med hjälp av ett pseudonymt CookieID och baserat på de sidor du besöker. Databehandlingen sker på grundval av ett avtal mellan gemensamt ansvariga parter i enlighet med artikel 26 i DSGVO. Vi bestämmer parametrarna för respektive reklamkampanj, Criteo ansvarar för det exakta genomförandet (t.ex. beslutet om placeringen av de enskilda annonserna). De uppgifter som Criteo samlar in automatiskt (IP-adress, besökstid, information om enhet och webbläsare samt information om hur du använder vår webbplats) kan sammanföras av Criteo med information från andra källor och överföras till Criteos annonspartners.

Användning av AWIN för marknadsföring på nätet

Vi marknadsför utrymme för annonser från tredje part genom vår annonspartner AWIN AG, Eichhornstraße 3, 10785 Berlin, Tyskland ("AWIN"). Dessa annonser visas för dig på olika ställen på den här webbplatsen. Med hjälp av cookies kan AWIN spåra hur beställningen går till och i synnerhet att du har klickat på annonsen och sedan beställt produkten. För detta ändamål samlas data (IP-adress, besökstid, information om enhet och webbläsare samt information om din användning av vår webbplats) in, överförs till AWIN och behandlas av AWIN. Vi har inget inflytande över denna databehandling. Databehandlingen sker på grundval av ett avtal mellan gemensamt ansvariga parter i enlighet med artikel 26 i DSGVO.

8. Integrering av Trusted Shops förtroendemärke.

Trusted Shops-beteckningen är integrerad på den här webbplatsen för att visa vår Trusted Shops-godkännandestämpel och eventuella betyg som samlats in, samt för att erbjuda Trusted Shops-produkter till köpare efter att de har gjort en beställning.

Detta tjänar till att skydda våra legitima intressen av optimal marknadsföring genom att möjliggöra säker shopping i enlighet med artikel 6.1 S. 1 lit. f i DSGVO, som gäller i samband med en intresseavvägning. Trusted Badge och de tjänster som annonseras med det är ett erbjudande från Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Köln. Trustbadge tillhandahålls av en CDN-leverantör (Content Delivery Network) inom ramen för orderbehandlingen. Trusted Shops GmbH använder också tjänsteleverantörer från USA. En lämplig nivå av uppgiftsskydd garanteras. Mer information om dataskyddet hos Trusted Shops GmbH finns här.

När Trustbadge anropas sparar webbservern automatiskt en så kallad serverloggfil, som också innehåller din IP-adress, datum och tid för anropet, överförd datamängd och den begärande leverantören (åtkomstuppgifter) samt dokumenterar anropet. Individuella åtkomstuppgifter lagras i en säkerhetsdatabas för analys av säkerhetsanomalier. Loggfilerna raderas automatiskt senast 90 dagar efter att de skapats.

Ytterligare personuppgifter överförs till Trusted Shops GmbH om du bestämmer dig för att använda Trusted Shops produkter efter att ha genomfört en beställning eller om du redan har registrerat dig för att använda dem. Det är det avtal som gäller mellan dig och Trusted Shops som gäller. För detta ändamål samlas personuppgifter automatiskt in från beställningsuppgifterna. Om du som köpare redan är registrerad för användning av produkten kontrolleras automatiskt med hjälp av en neutral parameter, e-postadressen som hashats med hjälp av en kryptologisk envägsfunktion. E-postadressen omvandlas till detta hashvärde, som inte kan dekrypteras av Trusted Shops, innan den överförs. Efter att ha kontrollerat om det finns en matchning raderas parametern automatiskt.

Detta är nödvändigt för att uppfylla våra och Trusted Shops övergripande legitima intressen när det gäller tillhandahållandet av köparskydd kopplat till den specifika beställningen i varje enskilt fall och tjänster för transaktionsbedömning i enlighet med artikel 6.1 p. 1 lit. f i DSGVO. Ytterligare information, inklusive invändningar, finns i Trusted Shops integritetspolicy som länkas ovan och i Trustbadge.

9. Social Media

Vår närvaro på Facebook, Twitter, Instagram, Youtube och Pinterest.

Om du har gett ditt samtycke till respektive operatör av sociala medier i enlighet med artikel 6.1 p. 1 lit. a i DSGVO, kommer dina uppgifter automatiskt att samlas in och lagras för marknadsundersökningar och annonsering när du besöker våra online-presentationer på de sociala medier som nämns ovan, varifrån användningsprofiler skapas med hjälp av pseudonymer. Dessa kan till exempel användas för att placera annonser inom och utanför plattformarna som förmodligen motsvarar dina intressen. Cookies används i allmänhet för detta ändamål. Detaljerad information om respektive sociala medieoperatörs behandling och användning av uppgifter, samt kontaktalternativ och dina rättigheter och inställningsmöjligheter i detta avseende för att skydda din integritet, finns i leverantörernas dataskyddsmeddelanden som länkas nedan. Om du fortfarande behöver hjälp i detta avseende kan du kontakta oss.

Facebook är en tjänst som tillhör Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland ("Facebook Ireland") Den information som Facebook Ireland samlar in automatiskt om din användning av vår online-närvaro på Facebook överförs i allmänhet till en server hos Facebook, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA och lagras där. Europeiska kommissionen har inte fattat något beslut om adekvat skyddsnivå för USA. Vårt samarbete bygger på Europeiska kommissionens standardklausuler för dataskydd. Databehandling i samband med ett besök på en Facebook-fansida baseras på ett avtal mellan gemensamt ansvariga parter i enlighet med artikel 26 i DSGVO. Mer information (information om Insights data) finns här.

Twitter är en tjänst som tillhör Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irland ("Twitter"). Den information som Twitter samlar in automatiskt om din användning av vår online-närvaro på Twitter överförs i allmänhet till en server hos Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA och lagras där. Europeiska kommissionen har inte fattat något beslut om adekvat skyddsnivå för USA. Vårt samarbete bygger på Europeiska kommissionens standardklausuler för dataskydd.

Instagram är en tjänst som tillhör Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland ("Facebook Ireland") Den information som Facebook Ireland samlar in automatiskt om din användning av vår online-närvaro på Instagram överförs vanligtvis till en server hos Facebook, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA och lagras där. Europeiska kommissionen har inte fattat något beslut om adekvat skyddsnivå för USA. Vårt samarbete bygger på Europeiska kommissionens standardklausuler för dataskydd. Behandling av uppgifter i samband med ett besök på en Instagram-fansida sker på grundval av ett avtal mellan gemensamt ansvariga parter i enlighet med artikel 26 i DSGVO. Mer information (information om Insights data) finns här.

YouTube är en tjänst som tillhandahålls av Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland ("Google"). Den information som Google samlar in automatiskt om din användning av vår online-närvaro på YouTube överförs i allmänhet till en server hos Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA och lagras där. Europeiska kommissionen har inte fattat något beslut om adekvat skyddsnivå för USA. Vårt samarbete bygger på Europeiska kommissionens standardklausuler för dataskydd.

Pinterest är en tjänst från Pinterest Europe Ltd, Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irland ("Pinterest"). Den information som Pinterest samlar in automatiskt om din användning av vår online-närvaro på Pinterest överförs i allmänhet till en server hos Pinterest, Inc., 505 Brannan St., San Francisco, CA 94107, USA och lagras där. Europeiska kommissionen har inte fattat något beslut om adekvat skyddsnivå för USA. Vårt samarbete bygger på Europeiska kommissionens standardklausuler för dataskydd.

10. kontaktalternativ och dina rättigheter

Som registrerad har du följande rättigheter:

 • i enlighet med artikel 15 i GDPR, rätten att begära information om dina personuppgifter som behandlas av oss i den omfattning som anges där;
 • i enlighet med artikel 16 i DSGVO, rätten att kräva att felaktiga eller ofullständiga personuppgifter som vi lagrat hos oss korrigeras utan dröjsmål;
 • i enlighet med artikel 17 i DSGVO, rätten att begära att dina personuppgifter som vi lagrar hos oss raderas, om det inte är nödvändigt att fortsätta behandla dina personuppgifter.
  • att utöva rätten till yttrande- och informationsfrihet;
  • för att uppfylla en rättslig förpliktelse;
  • av hänsyn till allmänintresset, eller
  • att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk;
 • i enlighet med artikel 18 i DSGVO, rätten att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, i den mån som
  • du bestrider uppgifternas riktighet;
  • Behandlingen är olaglig, men du motsätter dig att den raderas;
  • vi inte längre behöver uppgifterna, men du behöver dem för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk, eller
  • du har motsatt dig behandlingen i enlighet med artikel 21 i DSGVO;
 • I enlighet med artikel 20 i GDPR har du rätt att få dina personuppgifter som du har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format eller att begära att de överförs till en annan personuppgiftsansvarig;
 • i enlighet med artikel 77 i DSGVO, rätten att klaga till en tillsynsmyndighet. I regel kan du kontakta tillsynsmyndigheten på din vanliga bostadsort eller arbetsplats eller vårt företags huvudkontor för detta ändamål.

Om du har några frågor om insamling, behandling eller användning av dina personuppgifter, om du vill ha information, rättelse, begränsning eller radering av uppgifter eller om du vill återkalla ett lämnat samtycke eller invända mot en viss användning av uppgifter, vänligen kontakta företagets dataskyddsombud.

Dataskyddsombud:

Oststr. 36 51674 Wiehl Tyskland dpo@motea.com

Rätt till invändningar

I den mån vi behandlar personuppgifter enligt ovan för att skydda våra legitima intressen, som är viktigare i samband med en intresseavvägning, kan du invända mot denna behandling med verkan för framtiden. Om behandlingen sker för direktmarknadsföring kan du när som helst utöva denna rättighet på det sätt som beskrivs ovan. Om behandlingen sker för andra ändamål har du endast rätt att göra invändningar av skäl som rör din särskilda situation.

När du har utnyttjat din rätt till invändning kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter för dessa ändamål, såvida vi inte kan påvisa tvingande legitima skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen tjänar till att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Detta gäller inte om behandlingen sker för direkt marknadsföring. Då kommer vi inte att behandla dina personuppgifter vidare i detta syfte.

 

Integritetspolicy Status 12.11.2020

0
0

Topprabatt

Topprabatt