Afval informatie

In overeenstemming met § 18 Batterij Wet (BattG)

Aangezien ons productaanbod onder andere bestaat uit batterijen, zijn we volgens de Batterij Wet (BattG) verplicht om u te wijzen op het volgende. Batterijen en oplaadbare batterijen mogen niet worden weggegooid bij het huishoudelijk afval. U bent  wettelijk verplicht om gebruikte batterijen en accus te retourneren. Oude batterijen kunnen schadelijke stoffen bevatten die  uw gezondheid en/of het milieu kunnen aantasten indien ze onjuist bewaard of weggegooid worden. Batterijen bevatten tevens belangrijke grondstoffen zoals ijzer, zink, mangaan of nikkel, en kunnen gerecycled worden. U kunt batterijen na gebruik wegdoen door ze naar ons terug te sturen of door ze gratis weg te gooien op een daarvoor bestemde plek bij u in de buurt  (bijvoorbeeld een lokale  verzamelplaats voor batterijen of in onze winkel). Afgave in winkels is alleen toegestaan in redelijke hoeveelheden en indien het  batterijen betreft die door de verkoper als nieuwe batterijen bestempeld worden.

Het symbool met de doorgekruisde vuilnisbak betekent dat het verboden is om batterijen en accus bij het huishoudelijk afval weg te gooien.  Onder dit symbool zul u ook de onderstaande extra symbolen vinden, met de volgende betekenis:

Pb: batterij bevat lood

Cd: batterij bevat cadmium

Hg: batterij bevat kwikzilver

Batterie Entsorgung

Verwijzing naar Afval Olie Verordening (AltölV)

Op basis van de Afval Olie Wet zijn wij wettelijk verplicht om bij de levering van verbrandingsmotoroliën, tandwieloliën en oliefilters om, zonder bijkomende kosten, eenzelfde hoeveelheid gebruikte verbrandingsmotoroliën of tandwieloliën terug te nemen, evenals olie  afval als gevolg van het regelmatig verwisselen van de olie.

Gebruikte oliën, oliefilters en olieresten als gevolg van het verwisselen van de olie kunt u ofwel naar ons onderstaande kantoor brengen, ofwel kosteloos naar ons verzenden, zodat wij het olieafval op de juiste manier weg kunnen gooien. Indien u voor de tweede optie kiest, zorg er dan voor dat het pakketje niet kan lekken en vermeld duidelijk 'afval olie recycling' op het pakket, zodat het pakket veilig bezorgd kan worden.  U wordt verzocht het pakket te frankeren - helaas kunnen we pakketjes zonder postzegel(s) niet accepteren.

Let er alstublieft bij de verzending op dat afgewerkte olie, afhankelijk van het onvlammingspunt, als gevaarlijke stof aangemerkt  kan worden en derhalve op een passende manier verpakt en gelabelled moet worden.

Het teruggavepunt is ons verkooppunt:

MOTEA GmbH
Altöl-Recycling
Oststraße 36
51674 Wiehl

U kunt hier op ieder moment oliën inleveren tijdens onze openingstijden. U kunt ons het olie afval tevens toezenden.

0
0

Top korting

Top korting