Geld terug garantie gedurende 30 dagen
Snelle bezorging vanuit een Duits magazijn
Kies uit meer dan 170.000 producten
Betaling vooraf
Paypal
Visa
Mastercard
Amazon Payments
Klarna

Teruggave

Belangrijke informatie bij retourzendingen!

Geachte klant,

Hartelijk bedankt voor uw bestelling bij MOTEA!

Wij wensen u veel vreugde met de aangekochte artikelen. Wij doen steeds ons best om een goede kwaliteit en een correcte uitvoering te verzekeren. In het geval dat u toch klachten heeft en een produkt wilt terugsturen, vragen wij u met volgende puntjes rekening te houden:


Stuur ons a.u.b. indien mogelijk geen ongefrankeerd pakket, maar neem voor de retourzending met ons contact op.

Een belangrijke juridische opmerking: Contact opnemen met ons voor uw retourzending zijn geen noodzakelijke voorwaarden om gebruik te kunnen maken van uw recht op teruggave. U kunt de artikelen ook ongefrankeerd en/of zonder vermelding van redenen terugsturen.

In het geval dat u al betaald had, geeft u a.u.b. uw bankgegevens door zodat wij uw porto en het bedrag kunnen overmaken.

Voor vragen kunt u graag met ons telefonisch contact opnemen.

Annulatieregeling

Recht op annulatie

U heeft het recht om binnen 30 dagen zonder opgave van reden dit contract te annuleren.

De annulatietermijn bedraagt 30 dagen vanaf de dag waarop u of een door u benoemde derde, die niet de leverancier is, de laatste goederen in bezit genomen heeft/hebben.

Om uw recht op annulatie uit te oefenen, dient u ons

MOTEA GmbH
Oststrasse 36
51674 Wiehl
DUITSLAND
Telefoon: +31 208080006
Fax: +49(0)2262-9992-110
E-mail: shop.nl@motea.com

middels een duidelijke verklaring (bvb. een met de post verzonden brief, fax of e-mail) van uw beslissing om dit contract te annuleren, in kennis te stellen. U kunt daarvoor het bijgevoegde voorbeeld-annulatieformulier gebruiken, wat evenwel niet verplicht is.

Om zich aan de annulatietermijn te houden, volstaat het dat u de mededeling betreffende de uitoefening van het recht op annulatie, vóór de afloop van de annulatietermijn verzendt.

Gevolgen van de annulatie

Wanneer u dit contract annuleert, dienen wij alle betalingen terug te betalen, die wij van u ontvangen hebben, inclusief de leveringskosten (uitgezonderd bijkomende kosten, die daaruit voortkomen, dat u een ander soort levering gekozen heeft dan de goedkoopste standaardlevering die wij aanbieden), onverwijld en ten laatste binnen veertien dagen vanaf de dag waarop wij de mededeling hebben ontvangen, dat u het contract wenst te annuleren. Voor deze terugbetaling maken wij gebruik van hetzelfde betaalmiddel als hetgene dat u bij de oorspronkelijke transactie gebruikt heeft, tenzij wij uitdrukkelijk iets anders met u hebben afgesproken; er worden in geen geval kosten aangerekend voor deze terugbetaling. Wij kunnen de terugbetaling weigeren, totdat we de goederen teruggekregen hebben, of totdat u een bewijs heeft voorgelegd, dat u de goederen heeft teruggestuurd, naargelang het vroegere tijdstip.

U dient de goederen onverwijld, en in ieder geval ten laatste binnen 30 dagen vanaf de dag waarop u ons laat weten dat u het contract wenst te annuleren, aan ons of aan

MOTEA GmbH
Retouren
Oststrasse 36
51674 Wiehl
DUITSLAND

terug te zenden of te overhandigen. Aan de annulatietermijn wordt voldaan wanneer u de goederen vóór de afloop van de annulatietermijn van 30 dagen verzendt. Wij dragen de kosten van de terugzending van de goederen.

U moet enkel instaan voor een eventueel waardeverlies van de goederen indien dit waardeverlies een gevolg is van een handeling met de goederen die niet noodzakelijk is om de aard, kenmerken en werking hiervan te testen.

Voorbeeld-annulatieformulier

(Indien u het contract wenst te annuleren, gelieve dit formulier in te vullen en terug te sturen.)

Aan:
MOTEA GmbH
Oststrasse 36
51674 Wiehl
Fax: +49(0)2262-9992-110
E-mail: shop.nl@motea.com

Hiermee annule(e)r(en) ik/wij (*) het door mij/ons (*) afgesloten contract voor de aankoop van de volgende
goederen (*)/het verstrekken van de volgende dienstverlening (*)
Besteld op (*)/ontvangen op (*)
Naam van de consument(en)
Adres van de consument(en)
Handtekening van de consument(en) (enkel bij mededeling op papier)
Datum
(*) Schrappen wat niet past.

Heeft u een vraag?

Vanwege het huidige hoge aantal aanvragen zijn wij tijdelijk niet beschikbaar per telefoon. We zullen uw berichten zo snel mogelijk beantwoorden. Hartelijk dank voor uw begrip!