Obchodní podmínky

<p><strong>Všeobecné smluvní podmínky</strong></p>

Všeobecné smluvní podmínky

1. Rozsah

Následující obchodní podmínky platí pro všechny objednávky zadané prostřednictvím našeho online obchodu. Náš internetový obchod je určen pouze pro spotřebitele.

2. Smluvní partner, vznik smlouvy, možnosti oprav

Smlouva je uzavřena se společností Motea GmbH.

Umístěním produktů do internetového obchodu dáváme z naší strany závaznou nabídku na uzavření smlouvy týkající se těchto položek. Naše produkty můžete nezávazně vkládat do nákupního košíku a své údaje kdykoli před odesláním závazné objednávky upravit pomocí opravných prostředků, které jsou k tomu poskytovány a vysvětleny během procesu objednávky. Smlouva vzniká kliknutím na tlačítko objednat, které vyjadřuje váš souhlas s naší nabídkou týkající se zboží obsaženého v nákupním košíku. Jakmile objednávku odešlete, obratem obdržíte potvrzení e-mailem.

3. Jazyk smlouvy, uložení textu smlouvy

Jazyky dostupné pro uzavření smlouvy: němčina, angličtina, francouzština, holandština, španělština, italština, polština, čeština, portugalština, finština, rumunština, dánština, švédština

Text smlouvy neuložíme.

4. Dodací podmínky

Náklady na doručení se připočítají k zobrazeným cenám produktů. Poplatky za doručení jsou vysvětleny u jednotlivých nabídek produktů.

Zboží odesíláme pouze na cestě; vyzvednutí zákazníkem není možné.

5. Platba

V našem online obchodě jsou v zásadě dostupné následující způsoby platby.

Platba předem
Pokud zvolíte platbu předem, zašleme vám naše bankovní spojení v samostatném e-mailu a zboží doručíme po obdržení finančních prostředků.

Kreditní karta
Během procesu objednávky poskytujete údaje o své kreditní kartě. Vaše karta bude stržena ihned po zadání objednávky.

PayPal, PayPal Express
Za účelem zaplacení fakturované částky prostřednictvím poskytovatele platebních služeb PayPal (Europe) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg ("PayPal"), musíte být zaregistrováni u PayPal, legitimovat se svými přístupovými údaji a potvrdit platební pokyn. Platební transakce bude zpracována službou PayPal po zadání objednávky. Další pokyny obdržíte během procesu objednávky.

PayPal může registrovaným zákazníkům PayPal nabídnout další způsoby platby na zákaznickém účtu vybraném podle vlastních kritérií. Na nabídku těchto modalit však nemáme žádný vliv; další individuálně nabízené způsoby platby ovlivňují váš právní vztah se společností PayPal. Více informací o tom najdete ve svém PayPal účtu.

SOFORT by Klarna
Abyste mohli uhradit fakturovanou částku prostřednictvím poskytovatele platebních služeb Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Mnichov, Německo, musíte mít aktivovaný bankovní účet pro online bankovnictví, identifikujte se a potvrďte platební příkaz. Na váš účet bude stržena částka ihned po zadání objednávky. Další pokyny obdržíte v procesu objednávky.

Google Pay
Abyste mohli zaplatit fakturovanou částku prostřednictvím poskytovatele platebních služeb Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko („Google“), musíte pro registraci u poskytovatele služeb Google musíte mít aktivovanou funkci Google Pay, identifikovat se svými přístupovými údaji a potvrdit platební příkaz. Platební transakce bude provedena ihned po odeslání Vaší objednávky. Další informace naleznete během procesu objednávky.

Apple Pay
Abyste mohli zaplatit fakturovanou částku prostřednictvím poskytovatele platebních služeb Apple Inc., One Apple Park Way, Cupertino, CA 95014, USA ("Apple"), musíte používat prohlížeč „Safari“, být registrován u společnosti Apple, mít aktivovanou funkci Apple Pay, legitimovat se svými přístupovými údaji a potvrdit platební pokyn. Platební transakce je zpracována ihned po zadání objednávky. Další informace obdržíte v procesu objednávky.

Amazon Pay
Abyste mohli zaplatit fakturovanou částku prostřednictvím poskytovatele platebních služeb Amazon Payments Europe SCA 38 avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg ("Amazon"), musíte být zaregistrováni s Amazonem, legitimujte se svými přístupovými údaji a potvrďte platební pokyn. Platební transakce bude zpracována do jednoho bankovního dne po zadání objednávky. Bankovním dnem je každý pracovní den kromě sobot, státních svátků a 24. a 31. prosince každého roku. Další informace obdržíte v procesu objednávky.

Klarna
Ve spolupráci s poskytovatelem platebních služeb Klarna Bank AB (publ.), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Švédsko ("Klarna") vám nabízíme následující možnosti platby. Platba přes Klarna je dostupná pouze pro spotřebitele. Není-li níže uvedeno jinak, platba prostřednictvím společnosti Klarna vyžaduje úspěšnou adresu a kontrolu kreditu a provádí se přímo společnosti Klarna. Další informace jsou uvedeny u příslušné možnosti platby a v procesu objednávky.

Financování přes Klarna
Fakturovanou částku můžete platit v měsíčních splátkách ve výši minimálně 1/24 celkové částky. Výše minimální splátky je 6,95 eur.

6. Výhrada vlastnictví

Zboží zůstane naším vlastnictvím až do úplného zaplacení.

7. Poškození během dodávky

Pokud je zboží dodáno se zjevným poškozením způsobeným během doručování, nahlaste závadu přepravci a neprodleně nás informujte. Nepodání stížnosti nebo nenavázání kontaktu žádným způsobem neovlivní vaše zákonná práva nebo vymáhání těchto práv, zejména vaše záruční práva. Tím nám však pomáháte uplatnit naše vlastní nároky vůči dopravci nebo přepravnímu pojistiteli.

8. Záruka a záruky

8.1 Odpovědnost za vady

Máme zákonnou povinnost dodávat produkty, které jsou v souladu s touto smlouvou.

Platí zákonná ustanovení o záruce (odpovědnost za vady). S ohledem na spotřebitele platí zákonná záruční práva, která se řídí právem země, kde má spotřebitel obvyklé bydliště. Informace o případných dodatečných zárukách a jejich přesné podmínky, které mohou platit, naleznete vedle produktu a případně na konkrétních informačních stránkách v obchodě. Spotřebitelé a podniky mohou stížnosti podávat na naše kontaktní údaje uvedené v identifikaci dodavatele.

Když uplatníte svá záruční práva a my považujeme za nutné obdržet zboží zpět za účelem prozkoumání vaší stížnosti, musíte zašlete zboží zpět na naše náklady na adresu uvedenou k tomuto účelu. Zavazujeme se reagovat na jakoukoli stížnost okamžitě, nejpozději však do 14 dnů od jejího odeslání.

8.2 Záruky a zákaznický servis

Informace o případných dodatečných zárukách a jejich přesné podmínky naleznete u produktu a na speciálních informačních stránkách v online obchodě.

Zákaznický servis: V případě příslušných dotazů, stížností či stížností se můžete obrátit na naši zákaznickou linku v pracovní dny od 9:00 do 17:00 na telefonním čísle nebo e-mailu na následující adrese: https://www.motea. com/cs/contact

9. Odpovědnost

V každém případě bez omezení ručíme za nároky z titulu škod, které jsme způsobili my, naši zákonní zástupci nebo právní zástupci
• za újmu na životě, zdraví nebo zdraví
• za úmyslné nebo hrubě nedbalé porušení povinnosti
• u záručních závazků, jsou-li dohodnuty
• vůči spotřebiteli.
Kromě těchto případů je naše občanskoprávní odpovědnost omezena na předvídatelné a přímé škody v době uzavření smlouvy závěr.

10. Řešení sporů online

Evropská komise poskytuje platformu pro online řešení sporů (ODR), která je dostupná na adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Za účelem řešení sporů ze smluvního vztahu se spotřebitelem nebo z toho, zda takový smluvní vztah vůbec existuje, se zúčastníme řízení o řešení sporů před orgánem pro řešení spotřebitelských sporů. Spotřebitelé mohou v tomto ohledu kontaktovat své národní evropské spotřebitelské centrum. Příslušné kontaktní údaje jednotlivých ESC naleznete na https://www.evz.de/en/alternative-dispute-resolution/adr-in-europe/. Příslušným orgánem v této věci je: Universalschlichtungsstelle des Bundes am Zentrum für Schlichtung eV, Straßburger Straße 8, 77694 Kehl am Rhein, Německo, www.verbraucher-schlichter.de.

AGB erstellt mit dem Důvěryhodné obchody Rechtstexter

0
0

Nejvyšší sleva

Nejvyšší sleva