Ochrana údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Osobou odpovědnou za zpracování údajů je:
Motea GmbH
Gewerbepark Gruenewald 2
58540 Meinerzhagen

dpo (at) motea.com

Jsme rádi, že máte zájem o náš internetový obchod. Ochrana vašeho soukromí je pro nás velmi důležitá. Níže vás budeme podrobně informovat o nakládání s vašimi údaji.

1. Přístup k datům a hostingu

Naše webové stránky můžete navštívit bez poskytnutí jakýchkoli osobních údajů. Při každém vyvolání webové stránky webový server automaticky uloží tzv. soubor protokolu serveru, který obsahuje např. název požadovaného souboru, vaši IP adresu, datum a čas hovoru, množství přenesených dat a žádajícího poskytovatele. (přístupové údaje) a zdokumentoval vyhledání. Tyto přístupové údaje jsou vyhodnocovány výhradně za účelem zajištění bezproblémového provozu stránek a zlepšování naší nabídky. To slouží k ochraně našich nadřazených oprávněných zájmů na správné prezentaci naší nabídky v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm.f GDPR. Všechny přístupové údaje budou vymazány nejpozději do sedmi dnů po ukončení vaší návštěvy webu.

Hostování

Služby hostování a zobrazování webových stránek jsou částečně poskytovány našimi poskytovateli služeb v rámci zpracování naším jménem. Pokud není v tomto prohlášení o ochraně údajů uvedeno jinak, jsou všechny přístupové údaje a všechna data shromážděná ve formulářích uvedených na této webové stránce zpracovávána na jejich serverech. Máte-li jakékoli dotazy týkající se našich poskytovatelů služeb a základu naší spolupráce s nimi, použijte prosím kontaktní možnost popsanou v tomto prohlášení o ochraně údajů.

Naši poskytovatelé služeb se nacházejí a/nebo používají servery v následujících zemích, pro které Evropská komise stanovila odpovídající úroveň ochrany údajů: Spojené království

Naši poskytovatelé služeb se nacházejí a/nebo používají servery v zemích mimo EU a EHP. Pro tyto země neexistuje žádné rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti. Naše spolupráce s nimi je založena na standardních doložkách Evropské komise o ochraně osobních údajů. 

2. Zpracování údajů pro zpracování smlouvy a kontaktování

2.1 Zpracování údajů pro plnění smlouvy

Pro účely zpracování smlouvy v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. b GDPR shromažďujeme osobní údaje, pokud nám je dobrovolně poskytnete v rámci své objednávky. Povinná pole jsou takto označena, protože v těchto případech údaje potřebujeme pro zpracování smlouvy a bez jejich poskytnutí nemůžeme objednávku odeslat. Které údaje se shromažďují, lze zjistit z příslušných vstupních formulářů.

Další informace o zpracování vašich údajů, zejména o předání našim poskytovatelům služeb za účelem zpracování objednávky, platby a dopravy, naleznete v následujících částech tohoto prohlášení o ochraně údajů. Po uzavření smlouvy budou vaše údaje omezeny pro další zpracování a po uplynutí lhůt pro uchovávání podle daňového a obchodního práva v souladu s; čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. c GDPR bude vymazáno, pokud výslovně nedáte souhlas s dalším používáním vašich údajů v souladu s čl. čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. GDPR nebo si vyhrazujeme právo používat údaje nad rámec toho, co povoluje zákon ao čemž vás budeme informovat v tomto prohlášení.

2.2 Zákaznický účet

Pokud jste udělili svůj souhlas v souladu s článkem 6, odstavec 1, odstavec 1, písmeno GDPR tím, že jste se rozhodli otevřít si zákaznický účet, použijeme vaše údaje za účelem otevření zákaznického účtu a k uložení vašich údajů pro další budoucnost objednávky na našem webu. Váš zákaznický účet může být kdykoli smazán, a to buď zasláním zprávy na kontaktní možnost popsanou v tomto prohlášení o ochraně údajů, nebo pomocí funkce v zákaznickém účtu, která je k tomu určena. Po smazání vašeho zákaznického účtu budou vaše data vymazána, pokud výslovně nesouhlasíte s dalším používáním vašich dat v souladu s; čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. GDPR nebo si vyhrazujeme právo používat údaje nad rámec toho, co povoluje zákon ao čemž vás budeme informovat v tomto prohlášení.

2.3 Kontakt

V rámci komunikace se zákazníky shromažďujeme údaje, abychom mohli zpracovat vaše dotazy v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. b GDPR osobní údaje, pokud nám je dobrovolně poskytnete, když nás kontaktujete (např. prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailu). Povinná pole jsou takto označena, protože v těchto případech údaje potřebujeme ke zpracování vašeho kontaktu. Které údaje se shromažďují, lze zjistit z příslušných vstupních formulářů. Po úplném zpracování vaší žádosti budou vaše údaje vymazány, pokud výslovně nesouhlasíte s dalším použitím vašich údajů v souladu s; čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. GDPR nebo si vyhrazujeme právo používat údaje nad rámec toho, co povoluje zákon ao čemž vás budeme informovat v tomto prohlášení.

3. Zpracování údajů za účelem zpracování odeslání

K plnění smlouvy podle čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. b GDPR vaše údaje předáváme poskytovateli přepravních služeb pověřenému dodáním, pokud je to nezbytné pro dodání objednaného zboží.

 Přenos dat poskytovatelům přepravních služeb za účelem oznámení o odeslání

Pokud jste nám k tomu dali výslovný souhlas během vaší objednávky nebo po ní, budeme na základě toho v souladu s Článek 6 odst. 1 věta 1 písm. >Souhlas lze kdykoli odvolat zasláním zprávy na kontaktní možnost popsanou v tomto prohlášení o ochraně údajů nebo přímo poskytovateli přepravních služeb na níže uvedenou kontaktní adresu. Po odvolání smažeme údaje, které jste pro tento účel poskytli, pokud jste výslovně nesouhlasili s dalším použitím vašich údajů nebo si nevyhradíme právo používat údaje, které jdou nad rámec tohoto, což je povoleno zákonem a o kterých vás informujeme v tomto prohlášení.

DHL Paket GmbH
Str&rszlig;chensweg 10
53113 Bonn
Německo

DPD Deutschland GmbH
Wailandtstrasse 1
63741 Aschaffenburg
Německo

United Parcel Service Germany S.à rl & Co. OHG
Görlitzer Strasse 1
41460 Neuss
Německo

4. Zpracování údajů pro zpracování plateb

Při zpracování plateb v našem online obchodě spolupracujeme s těmito partnery: poskytovateli technických služeb, banky, poskytovatelé platebních služeb.

4.1 Zpracování dat pro zpracování transakcí

V závislosti na zvolené platební metodě předáváme údaje nezbytné pro zpracování platební transakce našim poskytovatelům technických služeb, kteří pro nás pracují v rámci zpracování objednávek, nebo pověřeným úvěrovým institucím nebo vybraným nadále uchovávaným poskytovateli platebních služeb, pokud je to nezbytné pro zpracování platby. To slouží k plnění smlouvy v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. b GDPR. V některých případech poskytovatelé platebních služeb shromažďují údaje potřebné pro zpracování platby sami, například na svých webových stránkách nebo prostřednictvím technické integrace v procesu objednávání. V tomto ohledu platí prohlášení o ochraně údajů příslušného poskytovatele platebních služeb.
Máte-li jakékoli dotazy ohledně našich partnerů pro zpracování plateb a základu naší spolupráce s nimi, použijte prosím kontaktní možnost popsanou v tomto prohlášení o ochraně údajů .

4.2 Zpracování údajů za účelem prevence podvodů a optimalizace našich platebních procesů

Našim poskytovatelům služeb můžeme poskytnout další údaje, které zpracovávají jako naši zpracovatelé, spolu s údaji nezbytnými pro zpracování platby za účelem prevence podvodů a optimalizace našich platebních procesů (např. fakturace, zpracování sporných plateb, podpůrné účetnictví ). Toto slouží podle čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f GDPR k ochraně našich nadřazených oprávněných zájmů na naší ochraně proti podvodům a efektivní správě plateb v rámci zvažování zájmů.

5. Reklama e-mailem / Oznámení push

5.1 E-mailový newsletter s registrací a sledováním newsletteru

Pokud se zaregistrujete k odběru našeho newsletteru, používáme k tomu požadované údaje nebo údaje, které jste nám poskytli samostatně, abychom vám mohli pravidelně zasílat náš e-mailový zpravodaj na základě vašeho souhlasu v souladu s; A

Zásady ochrany osobních údajů

Osobou odpovědnou za zpracování údajů je:
Motea GmbH
Gewerbepark Gruenewald 2
58540 Meinerzhagen

Kontaktní formulář

Jsme rádi, že máte zájem o náš internetový obchod. Ochrana vašeho soukromí je pro nás velmi důležitá. Níže vás budeme podrobně informovat o nakládání s vašimi údaji.

1. Přístup k datům a hostingu

Naše webové stránky můžete navštívit bez poskytnutí jakýchkoli osobních údajů. Při každém vyvolání webové stránky webový server automaticky uloží tzv. soubor protokolu serveru, který obsahuje např. název požadovaného souboru, vaši IP adresu, datum a čas hovoru, množství přenesených dat a žádajícího poskytovatele. (přístupové údaje) a zdokumentoval vyhledání. Tyto přístupové údaje jsou vyhodnocovány výhradně za účelem zajištění bezproblémového provozu stránek a zlepšování naší nabídky. To slouží k ochraně našich nadřazených oprávněných zájmů na správné prezentaci naší nabídky v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm.f GDPR. Všechny přístupové údaje budou vymazány nejpozději do sedmi dnů po ukončení vaší návštěvy webu.

Hostování

Služby hostování a zobrazování webových stránek jsou částečně poskytovány našimi poskytovateli služeb v rámci zpracování naším jménem. Pokud není v tomto prohlášení o ochraně údajů uvedeno jinak, jsou všechny přístupové údaje a všechna data shromážděná ve formulářích uvedených na této webové stránce zpracovávána na jejich serverech. Máte-li jakékoli dotazy týkající se našich poskytovatelů služeb a základu naší spolupráce s nimi, použijte prosím kontaktní možnost popsanou v tomto prohlášení o ochraně údajů.

Naši poskytovatelé služeb se nacházejí a/nebo používají servery v následujících zemích, pro které Evropská komise stanovila odpovídající úroveň ochrany údajů: Spojené království

Naši poskytovatelé služeb se nacházejí a/nebo používají servery v zemích mimo EU a EHP. Pro tyto země neexistuje žádné rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti. Naše spolupráce s nimi je založena na standardních doložkách Evropské komise o ochraně osobních údajů. 

2. Zpracování údajů pro zpracování smlouvy a kontaktování

2.1 Zpracování údajů pro plnění smlouvy

Pro účely zpracování smlouvy v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. b GDPR shromažďujeme osobní údaje, pokud nám je dobrovolně poskytnete v rámci své objednávky. Povinná pole jsou takto označena, protože v těchto případech údaje potřebujeme pro zpracování smlouvy a bez jejich poskytnutí nemůžeme objednávku odeslat. Které údaje se shromažďují, lze zjistit z příslušných vstupních formulářů.

Další informace o zpracování vašich údajů, zejména o předání našim poskytovatelům služeb za účelem zpracování objednávky, platby a dopravy, naleznete v následujících částech tohoto prohlášení o ochraně údajů. Po uzavření smlouvy budou vaše údaje omezeny pro další zpracování a po uplynutí lhůt pro uchovávání podle daňového a obchodního práva v souladu s; čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. c GDPR bude vymazáno, pokud výslovně nedáte souhlas s dalším používáním vašich údajů v souladu s čl. čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. GDPR nebo si vyhrazujeme právo používat údaje nad rámec toho, co povoluje zákon ao čemž vás budeme informovat v tomto prohlášení.

2.2 Zákaznický účet

Pokud jste udělili svůj souhlas v souladu s článkem 6, odstavec 1, odstavec 1, písmeno GDPR tím, že jste se rozhodli otevřít si zákaznický účet, použijeme vaše údaje za účelem otevření zákaznického účtu a k uložení vašich údajů pro další budoucnost objednávky na našem webu. Váš zákaznický účet může být kdykoli smazán, a to buď zasláním zprávy na kontaktní možnost popsanou v tomto prohlášení o ochraně údajů, nebo pomocí funkce v zákaznickém účtu, která je k tomu určena. Po smazání vašeho zákaznického účtu budou vaše data vymazána, pokud výslovně nesouhlasíte s dalším používáním vašich dat v souladu s; čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. GDPR nebo si vyhrazujeme právo používat údaje nad rámec toho, co povoluje zákon ao čemž vás budeme informovat v tomto prohlášení.

rt. 6 odst. 1 věta 1 písm. Z odběru newsletteru je možné se kdykoli odhlásit, a to buď zasláním zprávy na níže popsanou možnost kontaktu, nebo prostřednictvím odkazu uvedeného k tomuto účelu v newsletteru. Po odhlášení vymažeme vaši e-mailovou adresu ze seznamu příjemců, pokud výslovně nesouhlasíte s dalším použitím vašich údajů v souladu s&rszlig; čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. GDPR nebo si vyhrazujeme právo používat údaje nad rámec toho, co povoluje zákon ao čemž vás budeme informovat v tomto prohlášení.

Rádi bychom upozornili, že při zasílání newsletteru vyhodnocujeme vaše uživatelské chování. Za tímto účelem také analyzujeme, jak používáte náš zpravodaj, měřením, ukládáním a vyhodnocováním míry otevření a míry prokliku za účelem navrhování budoucích kampaní s bulletiny (“sledování zpravodajů”).

Pro toto vyhodnocení obsahují odeslané e-maily jednopixelové technologie (např. tzv. web beacons, sledovací pixely), které jsou uloženy na našich webových stránkách. Pro hodnocení odkazujeme zejména na následující “data zpravodaje&dquo;

 • stránka, ze které byla stránka vyžádána (takzvaná adresa URL referreru),
 • datum a čas hovoru,
 • popis typu použitého webového prohlížeče,
 • IP adresu žádajícího počítače,
 • e-mailovou adresu,
 • datum a čas registrace a potvrzení

a One-Pixel Technologies s vaší e-mailovou adresou nebo vaší IP adresou a případně jedinečným ID. Odkazy obsažené v newsletteru mohou také obsahovat toto ID.

Pokud si nepřejete dostávat sledování newsletteru, můžete se z odběru newsletteru kdykoli odhlásit – jak je popsáno výše.

Informace budou uloženy tak dlouho, dokud jste se přihlásili k odběru newsletteru.

5.2 E-mailový newsletter bez registrace a vašeho práva vznést námitku

Pokud obdržíme vaši e-mailovou adresu v souvislosti s prodejem zboží nebo služeb a vy jste proti tomu nevznesli námitku, vyhrazujeme si právo vám zaslat na základě § 7 odst. 3 UWG pravidelně zasílat e-mailem nabídky na podobné produkty, jako jsou již zakoupené z našeho sortimentu. To slouží k ochraně našich převažujících oprávněných zájmů v reklamě pro naše zákazníky v rámci zvažování zájmů.
Proti tomuto použití své e-mailové adresy můžete kdykoli vznést námitku zasláním zprávy na adresu uvedenou v tomto prohlášení o ochraně údajů vznesete námitky proti popsané možnosti kontaktu nebo prostřednictvím odkazu uvedeného k tomuto účelu v reklamním e-mailu, aniž by vám vznikly jiné náklady než náklady na přenos podle základních tarifů.
Po odhlášení smažeme vaši e-mailovou adresu ze seznamu příjemců, pokud výslovně nesouhlasíte s dalším použitím vašich údajů v souladu s; čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. GDPR nebo si vyhrazujeme právo používat údaje nad rámec toho, co povoluje zákon ao čemž vás budeme informovat v tomto prohlášení.

5.3 Doručování zpravodaje

Zpravodaj a sledování zpravodaje uvedené výše mohou být také zasílány našimi poskytovateli služeb jako součást zpracování naším jménem. Máte-li jakékoli dotazy týkající se našich poskytovatelů služeb a základu naší spolupráce s nimi, použijte prosím kontaktní možnost popsanou v tomto prohlášení o ochraně údajů.

Naši poskytovatelé služeb se nacházejí a/nebo používají servery v následujících zemích, pro které Evropská komise stanovila odpovídající úroveň ochrany údajů: Spojené království

5.4 Odesílání žádostí o kontrolu e-mailem

Pokud nám k tomu dáte výslovný souhlas během nebo po vaší objednávce v souladu s; 6 odst. 1 věta 1 písm. Tento souhlas lze kdykoli odvolat zasláním zprávy na kontaktní možnost popsanou v tomto prohlášení o ochraně údajů nebo prostřednictvím odkazu uvedeného pro tento účel v žádosti o kontrolu.

Žádosti o kontrolu může také odeslat náš poskytovatel služeb, Trusted Shops GmbH Subbelrather Str. 15C, 50823 Cologne (Trusted Shops).

V rámci zasílání žádostí o kontrolu dostáváme od důvěryhodných obchodů informace o příslušném stavu (např. zda byla žádost o kontrolu odeslána a zda dorazila). To se provádí podleuml;ß čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f GDPR, abychom naplnili náš oprávněný zájem dostávat informace o výzvách ke kontrole, abychom na základě toho případně provedli optimalizace, a abychom splnili oprávněný zájem Trusted Shopů přijímat je, abychom je mohli dostávat nabídnout službu.

Společně s Trusted Shops jsme zodpovědní za odesílání žádostí o kontrolu a za shromažďování a zobrazování informací o recenzích a stavu.

V rámci společné odpovědnosti mezi námi a Trusted Shops GmbH, máte-li jakékoli dotazy týkající se ochrany údajů a uplatnění svých práv, kontaktujte prosím Trusted Shops GmbH, jejíž kontaktní možnosti zde. Další informace o ochraně údajů naleznete pod následujícím odkazem zde. Bez ohledu na to nás můžete vždy kontaktovat pomocí kontaktní možnosti popsané v tomto prohlášení o ochraně údajů. V případě potřeby bude váš požadavek předán další osobě odpovědné za odpověď.

5.5 Oznámení push

Můžete se zaregistrovat k odběru tzv. push notifikací. K tomu využíváme službu „CleverPush“, kterou provozuje společnost CleverPush GmbH, Brauhausstraße 15A, 22041 Hamburg („CleverPush“).

Prostřednictvím našich push notifikací budete pravidelně dostávat informace o akcích, doporučeních a procesu objednávek.

Abyste se mohli zaregistrovat k odběru oznámení push, musíte potvrdit požadavek z vašeho prohlížeče nebo koncového zařízení, abyste oznámení dostávali. Tento proces dokumentuje a ukládá CleverPush. Za tímto účelem se ukládá čas registrace a push token nebo ID zařízení. Tyto údaje slouží na jedné straně k tomu, abychom vám mohli zasílat push notifikace a na druhé straně jako důkaz vaší registrace. Právním základem pro toto zpracování je váš souhlas, a tedy článek 6 (1) (a) GDPR.

CleverPush také statisticky vyhodnocuje naše push notifikace. CleverPush tak dokáže rozpoznat, zda a kdy byly naše push notifikace zobrazeny a kliknuto na ně. To nám umožňuje určit, která oznámení push jsou pro příjemce zajímavá, abychom budoucí zprávy přizpůsobili předpokládaným zájmům všech příjemců a zvýšili tak zájem o naši nabídku. Kromě push tokenu nebo ID zařízení ukládáme také hlavní téma aplikace, na které byly push notifikace aktivovány (např. podnikání, sport atd.). Tyto informace také používáme k zasílání oznámení push příslušným odběratelům, o kterých se předpokládá, že jsou v jejich zájmu. Právním základem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Push token nebo ID zařízení je přiděleno konkrétní osobě, pouze pokud jsme k tomu ze zákona povinni, abychom se bránili proti nárokům proti nám, pokud je to vyžadováno jako důkaz, a abychom stíhali jakákoli porušení zákona.

Svůj souhlas s ukládáním a používáním vašich osobních údajů za účelem přijímání našich oznámení push můžete kdykoli odvolat s účinností do budoucna. Dále můžete kdykoli vznést námitku proti výše popsanému použití osobních údajů na základě čl. 6 odst. 1 písm. Pro tento účel prosím odvolejte svůj souhlas. Svůj souhlas s přijímáním push notifikací můžete odvolat v nastaveních pro tento účel poskytnutých v nastavení vašeho zařízení nebo prohlížeče.

Vaše údaje budou vymazány, jakmile již nebudou potřeba k dosažení účelu, pro který byly shromážděny. Vaše data proto budou uložena tak dlouho, dokud bude aktivní přihlášení k odběru našich push notifikací.

Proces zrušení je podrobně vysvětlen pod následujícím odkazem: https://cleverpush.com/faq.

K urychlení načítání obsahu (např. obrázků) a k odvrácení útoků využívá CleverPush nabídky cloudflare.com, nabídku společnosti Cloudflare, Inc., v rámci zpracování objednávek na základě standardních smluvních doložek.

CleverPush neukládá na serverech Cloudflare žádná data, která obsahují osobní údaje, pouze obecný obsah, jako je text nebo obrázky. Když přistupujete k tomuto obsahu, koncové zařízení, které používáte, naváže spojení s Cloudflare a v důsledku toho se zpracuje IP adresa koncového zařízení, které používáte.

6. Soubory cookie a další technologie

6.1 Obecné informace

Aby byla návštěva našich webových stránek atraktivní a aby bylo možné používat určité funkce, používáme na různých stránkách technologie včetně takzvaných cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které se automaticky ukládají do vašeho koncového zařízení. Některé soubory cookie, které používáme, jsou smazány po ukončení relace prohlížeče, tj. po zavření prohlížeče (takzvané soubory cookie relace). Ostatní soubory cookie zůstávají na vašem koncovém zařízení a umožňují nám rozpoznat váš prohlížeč při vaší příští návštěvě (trvalé soubory cookie).
Používáme technologie, které jsou nezbytné pro používání určitých funkcí našeho webu (např. funkce nákupního košíku). povinné. Tyto technologie shromažďují a zpracovávají IP adresu, čas návštěvy, informace o zařízení a prohlížeči a informace o vašem používání našich webových stránek (např. informace o obsahu nákupního košíku). V rámci vážení zájmů to slouží převažujícím oprávněným zájmům na optimalizované prezentaci naší nabídky v souladu s; čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f GDPR.

Technologie používáme také k plnění právních povinností, kterým podléháme (např. abychom mohli prokázat souhlas se zpracováním vašich osobních údajů), a také k analýze webu a online marketingu. Další informace o tomto, včetně příslušného právního základu pro zpracování údajů, naleznete v následujících částech tohoto prohlášení o ochraně údajů.

Nastavení souborů cookie pro váš prohlížeč naleznete pod následujícími odkazy: Microsoft Edge™ / Safari&trade ; / Chrome™ / Firefox™ / Opera™

Pokud souhlasíte s používáním technologií podle Pokud jste souhlasili s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a GDPR, můžete svůj souhlas kdykoli odvolat zasláním zprávy na kontaktní možnost popsanou v prohlášení o ochraně údajů. Případně můžete také přejít na následující odkaz: https://www.motea.com/de/consent-manager. Pokud nebudou soubory cookie akceptovány, může být funkce našich webových stránek omezena.

6.2 Platforma pro správu souhlasu Cookiebot

Na našich webových stránkách používáme Cookiebot k tomu, abychom vás informovali o souborech cookie a dalších technologiích, které používáme na našich webových stránkách, a abychom získali váš souhlas se zpracováním vašich osobních údajů těmito technologiemi, je-li to vyžadováno a dokumentujeme. Toto je podle čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. c GDPR ke splnění naší zákonné povinnosti v souladu s; čl. 7 odst. 1 DSGVO povinni být schopni prokázat váš souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, kterému podléháme. Cookiebot je nabídka společnosti Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Copenhagen, Dánsko, kteráVaše údaje jsou zpracovávány naším jménem.
Poté, co odešlete prohlášení o souborech cookie na naší webové stránce, webový server Cookiebot uloží vaši anonymizovanou IP adresu, datum a čas vašeho prohlášení, informace o prohlížeči, adresu URL, ze které prohlášení pochází byla odeslána, informace o vašem souhlasu a anonymní náhodný klíč. Kromě toho se používá soubor cookie, který obsahuje informace o vašem souhlasu a klíč. Vaše údaje budou po dvanácti měsících vymazány, pokud výslovně nesouhlasíte s dalším používáním svých údajů v souladu s; čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. GDPR nebo si vyhrazujeme právo používat údaje nad rámec toho, co povoluje zákon ao čemž vás budeme informovat v tomto prohlášení.

7. Použití souborů cookie a dalších technologií pro analýzu webu a reklamní účely

Pokud jste k tomu udělili souhlas v souladu s článkem 6 odst. 1 věta 1 písm. a GDPR, používáme na našich webových stránkách následující soubory cookie a další technologie třetích stran. Po ukončení používání příslušné technologie z naší strany budou údaje shromážděné v této souvislosti vymazány. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s účinností do budoucna. Více informací o vašich možnostech odvolání naleznete v sekci „Cookies a další technologie“. Další informace, včetně základů naší spolupráce s jednotlivými dodavateli, naleznete u každé technologie. Máte-li jakékoli dotazy týkající se poskytovatelů a základů naší spolupráce s nimi, použijte prosím možnost kontaktu popsanou v tomto prohlášení o ochraně údajů.

7.1 Použití služeb Google k analýze webu a reklamním účelům

Používáme následující technologie od společnosti Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko („Google“). Informace automaticky shromážděné technologiemi Google o vašem používání našich webových stránek se obvykle přenášejí na server společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA a tam se ukládají. Pro USA neexistuje žádné rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti. Naše spolupráce s nimi je založena na standardních doložkách Evropské komise o ochraně osobních údajů.  Pokud je vaše IP adresa shromažďována prostřednictvím technologií Google, bude před uložením na servery Google zkrácena aktivací anonymizace IP adresy. Pouze ve výjimečných případech bude úplná IP adresa odeslána na server Google a tam zkrácena. Není-li u jednotlivých technologií uvedeno jinak, zpracování údajů probíhá na základě smlouvy uzavřené mezi společně odpovědnými osobami pro příslušnou technologii v souladu s Článek 26 GDPR. Další informace o zpracování údajů společností Google naleznete v oznámení o ochraně údajů společnosti Google. p>

 Google Analytics

Pro účely analýzy webových stránek jsou údaje (IP adresa, čas návštěvy, informace o zařízení a prohlížeči a také informace o vašem používání našich webových stránek) automaticky shromažďovány a ukládány pomocí služby Google Analytics, ze které se vytvářejí uživatelské profily pomocí pseudonymy budou. K tomu lze použít soubory cookie. Vaše IP adresa v zásadě nebude sloučena s jinými údaji Google. Údaje jsou zpracovávány na základě smlouvy o zpracování objednávky společností Google.

K vytváření a spouštění testů používáme také funkci rozšíření Google Optimize.

služby Google Analytics

 Google Ads

Pro reklamní účely ve výsledcích vyhledávání Google a na webových stránkách třetích stran se při návštěvě našich webových stránek nastavuje takzvaný soubor cookie Remarketing Google, který se automaticky generuje shromažďováním a zpracováním údajů. (IP adresa, čas návštěvy, informace o zařízení a prohlížeči a také informace o vašem používání našich webových stránek) a prostřednictvím pseudonymního ID souboru cookie a na základě navštívených stránek umožňuje zájmově orientovanou reklamu. Jakékoli další zpracování údajů bude probíhat pouze v případě, že změníte nastavení “Personalizovaná reklama” aktivované ve vašem účtu Google. V tomto případě, pokud jste při návštěvě našich webových stránek přihlášeni ke Googlu, použije Google vaše údaje spolu s údaji Google Analytics k vytvoření seznamů cílových skupin pro remarketing napříč zařízeními.ng vytvořit a definovat.

 Google reCAPTCHA

Za účelem ochrany našich webových formulářů před zneužitím a spamem z automatizovaného softwaru (tzv. botů) shromažďuje Google data reCAPTCHA (IP adresa, čas návštěvy, informace o prohlížeči a informace o vašem používání našich webových stránek) a pro provádí analýzu vašeho používání našich webových stránek pomocí takzvaného JavaScriptu a souborů cookie. Kromě toho jsou vyhodnocovány další soubory cookie uložené službami Google ve vašem prohlížeči. Čtení nebo ukládání osobních údajů ze vstupních polí příslušného formuláře neprobíhá.

 Písma Google

Pro jednotnou prezentaci obsahu na našich webových stránkách se používá kód skriptu “Google Fonts” Údaje (IP adresa, čas návštěvy, informace o zařízení a prohlížeči) jsou shromažďovány, přenášeny do společnosti Google a následně zpracovávány společností Google. Na toto následné zpracování údajů nemáme žádný vliv.

 Video plugin YouTube

Za účelem integrace obsahu třetích stran jsou data (IP adresa, čas návštěvy, informace o zařízení a prohlížeči) shromažďována prostřednictvím pluginu videa YouTube v režimu rozšířené ochrany dat, který používáme, přenášena do společnosti Google a ukládána a následně zpracovávána Google pouze při přehrávání videa.

7.2 Použití služeb Facebooku pro analýzu webu a reklamní účely

 Použití Facebook Pixel

Facebook pixel používáme jako součást následujících technologií od Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko ("Facebook"). S Facebook pixelem se automaticky shromažďují údaje (IP adresa, čas návštěvy, informace o zařízení a prohlížeči a také informace o vašem používání našich webových stránek na základě námi specifikovaných událostí, jako je návštěva webové stránky nebo přihlášení k odběru newsletteru) a uloženy, ze kterých se pomocí pseudonymů vytvářejí uživatelské profily. Za tímto účelem, když navštívíte naši webovou stránku, je pixelem Facebooku automaticky nastaven soubor cookie, který automaticky umožňuje rozpoznání vašeho prohlížeče při návštěvě jiných webových stránek pomocí pseudonymního ID souboru cookie. Facebook zkombinuje tyto informace s dalšími údaji z vašeho účtu na Facebooku a použije je k sestavování zpráv o aktivitě na webu a k poskytování dalších služeb souvisejících s používáním webu, zejména personalizované a skupinové reklamy.
Informace automaticky shromažďované Facebookem technologie o vašem používání našich webových stránek se obvykle přenáší na server společnosti Facebook, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, Kalifornie 94025, USA a tam se ukládá. Pro USA neexistuje žádné rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti. Pokud jsme odpovědní za přenos dat do USA, naše spolupráce je založena na standardních doložkách Evropské komise o ochraně dat. Další informace o zpracování údajů Facebookem naleznete v zásadách ochrany osobních údajů Facebook. p>

7.3 Další poskytovatelé služeb webové analýzy a online marketingu

 Použití Hotjar pro analýzu webu

Pro účely analýzy webových stránek společnost Hotjar Ltd., Level 2, St Julians Business Center, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 3155, Malta („Hotjar”) automaticky shromažďuje a ukládá data (IP adresa, čas návštěvy, informace o zařízení a prohlížeči a informace o vašem používání našich webových stránek), ze kterých jsou pomocí pseudonymů vytvářeny uživatelské profily. . K tomu lze použít soubory cookie. Pseudonymizované uživatelské profily se bez samostatného výslovného souhlasu neslučují s osobními údaji o nositeli pseudonymu. Hotjar pro nás pracuje naším jménem.

Použití Criteo pro online marketing

&uum;o reklamním partnerovi Criteo SA, 32 Rue Blanche, 75009 Paris, Francie (&bdquo ; Criteo”), inzerujeme tento web ve výsledcích vyhledávání a na webech třetích stran. Když navštívíte naši webovou stránku, Criteo nebo její partneři automaticky nastaví soubor cookie pro opětovné zacílení, což umožňuje zájmově orientovanou reklamu pomocí pseudonymního ID souboru cookie a na základě navštívených stránek. Zpracování údajů je založeno nae dohoda mezi společnými správci dle Článek 26 GDPR. Stanovíme parametry příslušné reklamní kampaně. Criteo je odpovědné za přesnou implementaci (např. rozhodnutí o umístění jednotlivých reklam). Údaje automaticky shromážděné Criteo (IP adresa, čas návštěvy, informace o zařízení a prohlížeči a informace o vašem používání našich webových stránek) mohou být Criteo kombinovány s informacemi z jiných zdrojů a předány reklamním partnerům Criteo.</p >

 Použití AWIN pro online marketing

Inzertní partner AWIN AG, Eichhornstrasse 3, 10785 Berlín, Německo („ AWIN”) nabízíme prostor pro reklamy třetích stran. Tyto reklamy se vám budou zobrazovat na různých místech tohoto webu. AWIN může pomocí cookies sledovat průběh příslušné objednávky a zejména pochopit, že jste klikli na příslušný inzerát a následně si produkt objednali. Za tímto účelem se shromažďují údaje (IP adresa, čas návštěvy, informace o zařízení a prohlížeči a také informace o vašem používání našich webových stránek), které se předávají společnosti AWIN a zpracovává je společnost AWIN. Na toto zpracování údajů nemáme žádný vliv. Zpracování údajů probíhá na základě dohody mezi společně odpovědnými osobami v souladu s článek 26 GDPR.

8. Integrace odznaku Trusted Shops/dalších widgetů

Na této webové stránce jsou k dispozici widgety Trusted Shops (např. Trusted Shops Trustbadge), které zobrazují služby Trusted Shops (např. pečeť schválení, shromážděné recenze) a nabízejí produkty Trusted Shops kupujícím po zadání objednávky.

p>

To slouží k ochraně našich prvořadých oprávněných zájmů na optimálním marketingu tím, že umožňuje bezpečné nakupování v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm.f GDPR. Trustbadge a služby s ním inzerované jsou nabídkou od Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Cologne (Trusted Shops), se kterou jsme společně odpovědní podle čl. 26 GDPR. V rámci tohoto oznámení o ochraně údajů vás níže informujeme o podstatném obsahu smlouvy v souladu s čl. 26 (2) GDPR.

Odznak Trustbadge je poskytován v rámci sdílené odpovědnosti poskytovatele CDN (Content Delivery Network) v USA. Přiměřená úroveň ochrany údajů je zajištěna standardními doložkami o ochraně údajů a dalšími smluvními opatřeními. Další informace o ochraně dat ve společnosti Trusted Shops GmbH naleznete zde.

Při vyvolání Trustbadge webový server automaticky uloží tzv. soubor protokolu serveru, který také obsahuje vaši IP adresu, datum a čas hovoru, množství přenesených dat a žádajícího poskytovatele (přístupové údaje) a dokumentuje hovor. IP adresa je ihned po sběru anonymizována, takže uložená data nemohou být přidělena vám osobně. Soubor protokolu serveru je uložen v bezpečnostní databázi pro analýzu bezpečnostních problémů a automaticky odstraněn nebo anonymizován nejpozději do 90 dnů po vytvoření. Toto slouží podle čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f GDPR oprávněný zájem nás a důvěryhodných obchodů zabránit zneužití a podvodu, pro nabídku a optimalizaci webu a zajistit bezproblémový provoz webu nebo Trustbadge nebo jiných widgetů z Trusted Shops.

Další osobní údaje budou předány společnosti Trusted Shops GmbH, pokud se rozhodnete používat produkty Trusted Shops po dokončení objednávky nebo pokud jste se již zaregistrovali k používání. Za tímto účelem se automaticky shromažďují osobní údaje z údajů objednávky. To, zda jste již registrováni jako kupující pro použití produktu, je automaticky kontrolováno pomocí neutrálního parametru, e-mailová adresa je zahašována pomocí kryptologické jednosměrné funkce. E-mailová adresa je před přenosem převedena na tuto hodnotu hash, kterou nelze dešifrovat Trusted Shops. Po kontrole shody se parametr automaticky smaže.

Slouží ke kontrole, zda jste již zaregistrováni pro služby u Trusted Shops GmbH, a je tedy nezbytná pro naplnění našich převažujících oprávněných zájmů a oprávněných zájmů Trusted Shops při poskytováníochrany kupujícího související s konkrétní objednávkou a službami vyhodnocování transakcí v souladu s čl. 6 odst. 1 větou 1 písm. Pokud tomu tak je, probíhá další zpracování v souladu s smluvní ujednání mezi vámi a Trusted Shops. Pokud ještě nejste zaregistrováni ke Službám, budete mít možnost tak učinit poprvé. Další zpracování po registraci je rovněž založeno na smluvním ujednání s Trusted Shops. Pokud se nezaregistrujete, všechna přenášená data budou automaticky smazána Trusted Shops a osobní reference již není možná.

V rámci společné odpovědnosti mezi námi a Trusted Shops GmbH, máte-li jakékoli dotazy týkající se ochrany údajů a uplatnění svých práv, kontaktujte prosím Trusted Shops GmbH, jejíž kontaktní možnosti zde. Další informace o ochraně údajů naleznete pod následujícím odkazem zde. Bez ohledu na to nás můžete vždy kontaktovat pomocí kontaktní možnosti popsané v tomto prohlášení o ochraně údajů. V případě potřeby bude váš požadavek předán další osobě odpovědné za odpověď.

9. Sociální média

 Naše online přítomnost na Facebooku, Twitteru, Instagramu, Youtube, Pinterestu, LinkedIn, Xing

Pokud jste udělili souhlas příslušnému provozovateli sociálních médií v souladu s článkem 6, odstavec 1, věta 1 lit automaticky shromažďována a ukládána pro účely průzkumu trhu a reklamy, ze kterých se vytvářejí uživatelské profily s použitím pseudonymů. Ty lze použít například k umístění reklam uvnitř i vně platforem, o kterých se předpokládá, že odpovídají vašim zájmům. Obvykle se k tomu používají soubory cookie. Podrobné informace o zpracování a používání údajů příslušným provozovatelem sociálních sítí, jakož i možnostech kontaktu a vašich právech v tomto ohledu a možnostech nastavení ochrany vašeho soukromí naleznete v níže propojených oznámeních o ochraně údajů poskytovatelů. Pokud v tomto ohledu stále potřebujete pomoc, můžete nás kontaktovat.

Facebook je nabídka od společnosti Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko ("Facebook Irsko") Informace automaticky shromažďované společností Facebook Ireland o vašem používání naše online přítomnost na Facebooku je obvykle přenášena na server společnosti Facebook, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, Kalifornie 94025, USA a tam uložena. Pro USA neexistuje žádné rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti. Naše spolupráce s nimi je založena na standardních doložkách Evropské komise o ochraně osobních údajů.  Zpracování údajů při návštěvě fanouškovské stránky na Facebooku je založeno na dohodě mezi společnými správci v souladu s; Článek 26 GDPR. Další informace (informace o datech Statistik) naleznete na stránce zde.

Twitter je poskytován společností Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irsko („Twitter“). Informace automaticky shromážděné službou Twitter o vašem používání naší online přítomnosti na Twitteru jsou obvykle přeneseny na server společnosti Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA a tam uloženy. Pro USA neexistuje žádné rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti. Naše spolupráce s nimi je založena na standardních doložkách Evropské komise o ochraně osobních údajů. 

Instagramje nabídka společnosti Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko („Facebook Ireland”) Informace automaticky shromážděné společností Facebook Ireland o vašem používání naší online přítomnosti na Instagramu jsou obvykle odesílány na server společnosti Facebook, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, Kalifornie 94025, USA Přeneseny a uloženy tam. Pro USA neexistuje žádné rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti. Naše spolupráce s nimi je založena na standardních doložkách Evropské komise o ochraně osobních údajů.  Zpracování údajů při návštěvě fanouškovské stránky Instagramu je založeno na dohodě mezi společnými správci v souladu s; Článek 26 GDPR. Další informace (informace o datech Statistik) naleznete na stránce zde.

YouTube je nabídka společnosti Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko („Google“). Informace automaticky shromážděné společností Google o vašem používání naší online přítomnosti na YouTube se obvykle přenášejí na server společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA a tam se ukládají. Pro USA neexistuje žádné rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti. Naše spolupráce s nimi je založena na standardních doložkách Evropské komise o ochraně osobních údajů. 

Pinterestje nabídka společnosti Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irsko ("Pinterest"). Informace automaticky shromážděné Pinterestem o vašem používání naší online přítomnosti na Pinterestu se obvykle přenášejí na server Pinterest, Inc., 505 Brannan St., San Francisco, CA 94107, USA a tam se ukládají. Pro USA neexistuje žádné rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti. Naše spolupráce s nimi je založena na standardních doložkách Evropské komise o ochraně osobních údajů. 

LinkedIn je nabídka od společnosti LinkedIn Ireland Unlimited Company , Wilton Place, Dublin 2, Irsko (“LinkedIn“). Informace automaticky shromážděné LinkedIn o vašem používání naší online přítomnosti na LinkedIn jsou obvykle přeneseny na server LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA a tam uloženy. Pro USA neexistuje žádné rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti. Naše spolupráce s nimi je založena na standardních doložkách Evropské komise o ochraně osobních údajů. 

Xing je nabídka společnosti New Work SE, Dammtorstrasse 30, 20354 Hamburg.

10. Možnosti kontaktu a vaše práva

10.1 Vaše práva

Jako subjekt údajů máte následující práva:

 • podle&rszlig; čl. 15 DSGVO právo požadovat informace o vašich osobních údajích zpracovávaných námi v rozsahu tam uvedeném;
 • podle&rszlig; čl. 16 DSGVO právo požadovat okamžitou opravu nesprávných nebo doplnění vašich osobních údajů, které ukládáme;
 • podle&rszlig; čl. 17 DSGVO právo požadovat vymazání vašich osobních údajů, které ukládáme, za předpokladu, že nedojde k dalšímu zpracování
  • uplatňovat právo na svobodu projevu a informací;
  • dodržovat zákonnou povinnost;
  • z důvodů veřejného zájmu nebo
  • je nezbytné ke stanovení, výkonu nebo obhajobě právních nároků;
 • podle&rszlig; čl. 18 DSGVO právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů, pokud
  • přesnost údajů zpochybňujete;
  • zpracování je nezákonné, ale nesouhlasíte s jeho vymazáním;
  • údaje již nepotřebujeme, ale potřebujete je vy k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků nebo
  • Vy podle&rszlig; čl. 21 GDPR Námitka proti zpracování evložili;
 • podle&rszlig; čl. 20 DSGVO právo obdržet vaše osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu nebo požádat o jejich předání jiné odpovědné osobě;
 • podle&rszlig; čl. 77 GDPR právo podat stížnost u dozorového úřadu. Zpravidla se můžete obrátit na dozorový úřad v místě vašeho obvyklého bydliště nebo zaměstnání nebo na sídlo naší společnosti.

Právo vznést námitku

Pokud zpracováváme osobní údaje, jak je vysvětleno výše, za účelem ochrany našich převažujících oprávněných zájmů v kontextu vyvažování zájmů, můžete proti tomuto zpracování vznést námitku s účinností do budoucna. Pokud je zpracování pro účely přímého marketingu, můžete toto právo uplatnit kdykoli, jak je popsáno výše. Pokud je zpracování pro jiné účely, máte právo vznést námitku pouze v případě, že existují důvody vyplývající z vaší konkrétní situace.

Jakmile uplatníte své právo vznést námitku, nebudeme již vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávat, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracování slouží ke zjištění, uplatňovat nebo bránit právní nároky.

To neplatí, pokud je zpracování prováděno pro účely přímého marketingu. Poté již nebudeme vaše osobní údaje pro tento účel zpracovávat.

10.2 Možnosti kontaktu

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se shromažďování, zpracování nebo používání vašich osobních údajů, informací, oprav, omezení nebo výmazu údajů a odvolání jakéhokoli uděleného souhlasu nebo námitky proti konkrétnímu použití údajů, kontaktujte prosím naši provozní Ochranu údajů důstojník.

Pověřenec pro ochranu údajů:

Gewerbepark Gruenewald 2
58540 Meinerzhagen
Německo

Kontaktní formulář

 

Zásady ochrany osobních údajů vytvořené pomocí Trusted Shops ve spolupráci s Právníci FÖHLISCH.

0
0